Lost in translation

ongersmanJournalist, publicist en presentator Zsolt Bayer wordt door Ongersman al langere tijd met stijgende verbazing gevolgd. In een land waar op straat ongeveer elk tiende woord een krachtterm is, moet je namelijk wel iets in huis hebben om nog op te vallen met je verhaal.

En Bayer valt op. Waarschijnlijk juist daarom – of vanwege zijn ‘verdienstelijke en voorbeeldige werk als journalist’ – heeft Bayer op de nationale feestdag 20 augustus de ridderorde van Hongarije mogen ontvangen.

Ook dat viel op: al 71 mensen hebben sindsdien hun ridderorde uit protest naar de Hongaarse president teruggestuurd.

Kritiek op de heersende politieke clan stuit doorgaans op één van twee mogelijke reacties. Meestal worden de schouders opgehaald en komen de bekritiseerden niet veel verder dan: “Nou zijn wij aan de beurt, jammer voor jullie!” En onbekommerd gaan ze verder met het plukken van de vruchten van hun electorale overwinning. Rondom deze doen-alsof-je-neus-bloedt- club van politici, managers en vriendjes zitten de nodige schoothondjes en mediaspinsters om de laissez-faire aan de massa te kunnen verkopen (zie bijvoorbeeld de campagnes tegen EU en multi’s, de door de Fidesz opgeklopte en warm gehouden hetze over de vluchtelingen en andere uitingen van culturele zelfbeschikking die de Partij de afgelopen 6 jaar uit de kast heeft weten te halen). Veel ongetalenteerde partijsoldaten en ongeinspireerde huurlingen die uit carriere-overwegingen hun journalistieke ziel (weer eens) aan de duivel hebben verkocht.

Zelden tref je iemand die zoveel haat in zich heeft opgeslagen, dat hij echt lijkt te geloven in de zwarter-dan-zwarte kanten van het Fidesz-gedachtengoed. Laat Zsolt Bayer er nou net één van die laatste categorie zijn. Hij bezielt in eigen persoon de onafgebroken kannonades van mensonterende retoriek, van stuitende polarisering, van middeleeuwse marginalisering, van op de persoon gerichte scheldpartijen, – van, in het kort, de totale onderbuik.

En in zijn knetterende eenzaamheid is hij één van de grootste buiksprekers van Hongarije. Een populistische vuilbek waar de wet nog maar net vat op heeft. Waar de regering nu ontzag voor heeft.

En die het niet waard is om vertaald te worden.

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.