Nationaal insult – tweede ronde

ongersman.nl
social-consciousness.com

Voor de binnenlandse Hongaarse politiek zijn het weer bewogen tijden! Enerzijds wordt de Central European University – na de Val van de Muur het toefje slagroom op de liberale taart ter plekke, zeg maar – in haar bestaan bedreigd door een wetsvoorstel dat as maandag (!) besproken gaat worden (lees: aangenomen gaat worden).

Anderzijds kregen miljoenen brave staatsburgers hun nationale consultatie- oproep in de brievenbus (kosten: 1,2 miljard forint). Dit inmiddels ‘beproefde’ procedé voorziet in een aantal vragen waarop antwoord verwacht wordt en zal de geschiedenis ingaan als de steppe-poesta-pact-variant op de participatieve samenleving zoals ook Viktor die ooit bestudeerd moet hebben.

Lees en huiver!


Laten we Brussel stoppen!

Gelieve de vragenlijst in te vullen!

1. Brussel maakt zich klaar voor een gevaarlijke stap. Ze willen ons dwingen om de overhead-kosten-vermindering (rezsi-csökkenés) terug te dringen.
Wat moet Hongarije doen volgens u?
a. We moeten de overheadkosten-vermindering beschermen. We moeten eraan vasthouden dat Hongarije de Hongaarse energiekosten kan bepalen.
b. Laten we het plan van Brussel accepteren en het aan de grote bedrijven overlaten wat er met de energieprijzen dient te gebeuren.

2. De afgelopen periode is Europa opgeschrokken door een golf van terreuraanvallen. Toch wil Brussel Hongarije dwingen om illegale emigranten binnen te laten.
Wat moet Hongarije doen volgens u?
a. In het belang van de veiligheid van de Hongaarse mensen dienen de illegale emigranten onder toezicht te worden gesteld, totdat de autoriteiten besloten hebben wat er met hen gebeuren moet.
b. Laten we toestaan dat de illegale emigranten vrij door Hongarije kunnen bewegen.

3. Het is gebleken dat – naast de mensensmokkelaars – bepaalde internationale organisaties de illegale emigranten ook tot onwettige activiteiten aanzetten.
Wat moet Hongarije doen volgens u?
a. Illegale activiteiten – mensensmokkel zowel als het propageren van illegale emigratie – dienen bestraft te worden.
b. Laten we accepteren dat er internationale organisaties zijn die zonder consequenties kunnen oproepen tot het ontduiken van de Hongaarse wetgeving.

4. Er zijn steeds meer vanuit het buitenland ondersteunde organisaties in Hongarije actief met het doel om op ondoorzichtige wijze in binnenlandse aangelegenheden te interfereren. Dergelijke activiteiten brengen de onafhankelijkheid in gevaar.
Wat moet Hongarije doen volgens u?
a. Laten we hen verplichten zich te laten registreren, en zich er openlijk over uit te spreken in opdracht van welk land of welke organisatie en met welk doel ze actief zijn.
b. Laten we ze ongecontroleerd hun risicovolle activiteiten laten vervolgen.

5. Hongarije is de afgelopen jaren succesvol geweest op het gebied van werkgelegenheidsverschaffing omdat we onze eigen weg vervolgden. Brussel valt echter onze werkgelegenheidsmaatregelen aan.
Wat moet Hongarije doen?
a. Over de Hongaarse economie zullen ook in de toekomst wij, Hongaren, zelf dienen te beslissen.
b. Laat Brussel beslissen wat er moet gebeuren met de economie.

6. Hongarije heeft zich ten doel gesteld de belastingen te verlagen. Brussel valt ons ook daarop aan.
Wat moet Hongarije doen volgens u?
a. Laten we eraan vasthouden dat wij, Hongaren, beslissen wat er moet gebeuren met de belastingverlagingen.
b. Laten we accepteren dat Brussel bepaalt wat er moet gebeuren met de belastingen.

Terugsturen van de vragenlijst is gratis. Terugsturen voor 20 mei.


 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.