Monthly Archives: April 2018

Gezocht: cursusleiders teerling werpen

ongersmanTien dagen verder. De Hongaarse meerderheid plukt nog wat aan haar eigen en elkanders wonden. Bij de LMP breekt de pleuris uit en wordt de zero-gewelds-tolerantie regel grof getackeld. Bij de Jobbik bieden de wolven aan om de ‘volkspartij’ weer naar huis te brengen. De rest van de oppotente impositie staat eigenlijk al te dringen voor de ingang van het parlement, – oh nee, voor de beroepscommissie van de Nationale Verkiezingsraad, – oh nee, voor de achteringang van het parlement (wat nu met de vers gekozen Tordai Bence (MSZP-Párbeszéd) die vorig jaar nog voor eeuwig door kamervoorzitter Kövér verbannen was uit dat parlement waar het volk hem toch zo graag stickers zou willen zien plakken, voor wat het waard is?).

Orbán en  zijn houten paard Illiberal krijgen dan misschien wel een schop hier en een por daar – van Macron uit Brussel, van 100.000 demonstranten, van (Semi-)intellectuelen die Opgestelde brieven van contra-Revolutionairen Ondertekenen zodat ze ook eens op een lijSt terechtkomen, van mondiale kranten, van u, van Ongersman, enz. – maar hiervan dringt slechts bitter weinig door tot de bovenkamertjes van hem en zijn vriendjes. Big daddy schijnt er juist twee keer zoveel zin in te hebben gekregen om er nu hard in te gaan (tegen wie er gevoelig voor is), getuige dit testosteronfilmpje met in de onbetwiste hoofdrol een uberfitte Orbán als narcistische spits die net 6-2 heeft gescoord maar het natrappen niet kan laten.

De Nationale Kiesraad van Patyi – inderdaad, degene die in het hierboven aangehaalde filmpje door het slijk wordt gehaald  – meldt nu net dat er 150 bezwaren zijn ingediend. Vooral in districten in Miskolc (Jobbik) en in Pest (LMP) wordt er door de oppositie op nieuwe verkiezingen aangedrongen en het zou in ieder geval wat zijn, als dat de tweederde meerderheid zou kunnen gaan kosten.

Los daarvan zijn de electorale feiten nu definitief ingedaald. Het systeem helpt Fidesz enorm en als er fouten worden gemaakt, dan werken die in de regel in het voordeel van de grootste. Maar alles bij elkaar heeft Fidesz gewonnen. Zij zijn de slimste geweest in het spel dat ze zelf hebben verzonnen, waarvoor ze zelf de regels hebben opgesteld, dat ze zelf leiden en controleren en, indien nodig, veranderen: maar nog steeds mag ook dit een vorm van winnen heten.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kunnen we de koffers nu echt pakken? Hoe schrap dienen we ons nu te zetten om vier jaar hernieuwd getreiter te overvleugelen?

Of is er ‘hoop’, voor, bijvoorbeeld, de verkiezingen voor de gemeenteraden en voor het Europees Parlement, volgend jaar?

Onze hulp in donkere dagen, Ungváry Krisztián, onderscheidt de volgende vier wielen aan de Fidesz-kar:

  • Er zijn de sekte-leden – de onverbetelijke aanhangers;
  • Er zijn de afhankelijken – met name in achtergestelde gebieden, die weinig toegang tot informatie hebben;
  • Er zijn de vertrouwelingen – de NER-ridders, die in hoge mate profiteren van het systeem;
  • En er zijn diegenen die niet tot bovengenoemde drie groepen behoren, wel degelijk toegang hebben tot alternatieve informatie maar toch op Fidesz stemmen.

De tweede en de vierde groep lijken hiervan de grootste groepen te zijn. Dat er in de dorpen de afgelopen tijd niets is gedaan om een alternatief geluid te laten doorklinken, is inmiddels breed uitgemeten. Er zijn echter (categorie vier) dan nog hele volksstammen die een onoverkomelijke weerzin voelen bij het stemmen op de oude garnituur (MSZP en DK, met name) of die – als puntje bij paaltje komt – er niet in kunnen geloven dat een andere partij dan Fidesz op dit moment een functionerende regering zou kunnen leveren.

En deze notie is op de reservebank minder makkelijk te verteren. De politici en politieke partijen dienen derhalve nog een paar tandjes harder aan het werk te gaan als ze hun beloftes ook buiten campagnetijd een voedingsbodem willen verschaffen. Niet iedereen is bereid tot een proteststem in het luchtledige. En wie daar de beste papieren voor hadden, in de tussenliggende jaren, dat waren toch echt Jobbik en Momentum.

Bouwen aan een alternatief. De meerderheid wil best!

 

 

 

 

Hongaarse verkiezingen: wanneer komt de lat waar acceptatie onderdoor moet, echt te laag te liggen?

Met updates!

Als dit vrije en eerlijke verkiezingen waren, hoe groot mag dan dat deel van de kiezers worden dat het tegendeel ervaart? En hoe kom je daarachter? Hier alvast in een notendop nogmaals het ingewikkelde Hongaarse kiesstelsel, want deze week zal moeten blijken wat er over is van deze democratie.( Correct me if I am wrong!)


Er zijn twee manieren om een mandaat te krijgen:

1) Via directe verkiezingen in de 116 binnenlandse kiesdistricten. Kandidaten stellen zich verkiesbaar in de plaats waar ze wonen, waarna op hen gestemd wordt door Hongaarse kiezers die ook wonen in die plaats / dat district. Ook individuele kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen en zo een mandaat verwerven – zie Pécs.

Partijen die in minstens negen provincies en nog een bepaald aantal districten in Budapest een kandidaat hebben, worden beschouwd als landelijk en krijgen meer financiering. (Partijfinanciering kan overigens weer worden teruggevorderd als er onvoldoende resultaat is behaald – zie Együtt.)

2) Via de landelijke lijst. Het andere biljet gaat over de landelijke lijst, waaraan alleen landelijke partijen meedoen. De zetels die hier beschikbaar staan worden verdeeld op basis van regels waarin de uitgebrachte stemmen in de districtsverkiezingen ook nog een rol spelen.

Stel dat in een bepaald district 3 kandidaten zijn. Nummer 1 krijgt 45% of 9.000 stemmen, nummer 2 35% of 7.000 stemmen en nummer 3 had 20% of 4.000 stemmen. Dan gaan zowel de stemmen die helemaal verloren zijn gegaan – alle stemmen van kandidaat 2 en 3, dus, maar ook nog eens de 9.000 min 7.000 is 2.000 van de winnaar (zogenoemde winnaarscompensatie) over naar de landelijke lijst om daar als compensatiestem te worden opgeteld bij de totale aantallen. Als alle reguliere stemmen (die landelijk uitgebracht zijn op kandidaten van de landelijke lijsten) en deze compensatiestemmen zijn opgeteld, is bekend hoeveel stemmen een zetel ‘kost’ en kunnen met deze verdeelsleutel de 93 restzetels worden verdeeld.

De eenzame nationaliteiten-zetel – nemzetiség – is, als ongersman er niet ver naast zit, weer een ander verhaal en naar het zich laat aanzien, de oorzaak van verschillende problemen. De regeling rond de nationaliteitenvertegenwoordiger is namelijk nieuw en zorgde voor fouten van de kiescommissies en gedelegeerden in tientallen districten, waarna de hieronder genoemde problemen met ongeldigheid en het vervolgens af moeten trekken van stemmen, ontstond.

Maar wie mag er nu één keer en wie mag er nu twee keer stemmen? Hongaren met een adres in Hongarije krijgen twee stembiljetten: één voor het district en één voor de landelijke lijst. Hongaren met Hongaarse nationaliteit en stemrecht maar zonder adres in Hongarije zelf (de etnische Hongaren in de buurlanden), kunnen alleen een stem uitbrengen op de landelijke lijst.

De stemmen voor de landelijke lijst komen dus ook ten dele uit Roemenie, Servie en andere gebieden waar Hongaren van oudsher wonen. Dat deze külhoni staatsburgers hun stem kunnen uitbrengen is pas sinds 2011 zo geregeld. Hoe sy,bolisch hun deelname is, valt te bezien: tijdens de verkiezingen zijn er meer dan 250.000 stemmen door geregistreerde külhoni staatsburgers uitgebracht – 70% van het geregistreerde totaal – en die schijnen meer dan 93% op Fidesz te hebben gestemd.

Átjelentkezni (stem uitbrengen in een ander district), waar veel over te doen was, betekent dat een kiezer fysiek ergens anders gaat stemmen dan in de aangewezen kieskring in het woondistrict. Dit kunnen dus andere districten worden of ambassades en consulaten. Het is dus niet zo, dat je kunt stemmen op een kandidaat van een ander district.

Om je stem ergens anders te kunnen uitbrengen dien je dat van tevoren aan te melden. Voor veel Hongaren die in het buitenland wonen was deze átjelentkezés dus de manier om in London of in een ander (eventueel ook Hongaars) district je stem uit te brengen. In westerse landen en de VS, bijvoorbeeld, hebben vele átjelentkező op de ambassade of per post gestemd. Op de consulaten en ambassades in de buurlanden als Roemenie, bijvoorbeeld, zijn er van deze twee keer stemmende átjelentkező niet zo heel veel geregistreerd: slechts enkele honderden. Er zijn daarentegen miljoenen stembiljetten voor alleen de landelijke lijst naar Hongarije gekomen.

Welke van deze categorien op dit moment wel en niet geteld, verwerkt en in het voorlopige eindresultaat meegenomen zijn kan lastig zijn om te duiden. Heel wat stemmen – zowel districts als landelijke – zijn nog onderweg.

Evenmin valt het makkelijk te bepalen of de 48% die op Fidesz heeft gestemd, nu alleen via de landelijke lijst is of de totale, gewogen sympathie die kiezers in de vorm van een stem – district en/of landelijk – op de partij hebben uitgebracht. Want het moge duidelijk zijn dat de uitkomsten van de beide lijsten totaal verschillend kunnen zijn wat partijpreferentie betreft en ook anders doorwerken. Het taktisch stemmen, bijvoorbeeld, had alleen betrekking op de districtslijst.

Dat er dingen zijn mis gegaan, is evident. Hoe structureel en in welke categorie deze zaken zullen thuishoren, is een tweede vraag.

Uitspraak 1: De verkiezingen zijn niet eerlijk geweest

Het staat buiten kijf dat er sprake van scheve informatie, vermenging van staat en partij, het uitoefenen van druk dmv partijfinanciering en een kiesstelsel dat Fidesz-vriendelijk is.

Uitspraak 2: Een grote slag is geleverd tussen de buitenlandse Hongaren

Gyurcsány heeft met zijn omineuze video op een rare manier aandacht proberen te vragen voor het enorme propaganda-voordeel dat Fidesz in de etnisch Hongaarse gebieden heeft weten te benutten. Los daarvan is het veel moderne Hongaren toch echt wel een doorn in het oog dat ‘buitenlanders’ stemrecht hebben in ‘hun’ land. Dit wordt vervolgens gecombineerd met de berichten over onregelmatigheden rond dat stemmen over de grens, bijvoorbeeld aangaande de rol van ter plaatse bestaande, aan Fidesz gelieerde organisaties en brigades, waardoor dit al met al een vruchtbaar terrein is voor twijfel.

‘Buitenlandse’ Hongaren met adres kunnen echter ook gastarbeiders zijn die (tijdelijk) naar het (voornamelijk westelijk) buitenland zijn afgereisd om te werken ed. Dit zijn eveneens aanzienlijke aantallen, zoals bekend. In verband hiermee was al gemeld dat kiezers ter plaatse hun papieren niet op tijd hadden ontvangen, waardoor het per post op tijd naar Budapest opsturen een onmogelijke opgave was gebleken. (Op index.hu werden, om de moed erin te houden, al ‘klassementen’ bijgehouden van kiezers die duizenden kilometers moesten reizen om nog op tijd hun stem geldig te kunnen uitbrengen op ambassades als die in Japan of Canada.) Bij buitenlandse átjelentkező, zo is de verwachting, liggen de sympathien doorgaans niet direct bij de zittende regering.

Een ander merkwaardig geval in dit opzicht speelde rond de grensstreek gevestigde Oekrainers/etnische Hongaren, die met zijn twintigen in kippenhokken in de grensstreek zouden wonen. Dit zijn dan van origine ‘külhoni’ Hongaren, van buiten de grenzen dus, die zich in het moederland zouden hebben gevestigd en dus twee keer kunnen stemmen.

De rijen die we hebben gezien in Budapest, waren de átjelentkező binnen Hongarije, waarbij het niet eenvoudig of zelfs onmogelijk is te zeggen wie dat zouden zijn geweest en of hier een effect vanuit zal zijn gegaan.

Uitspraak 3: Er is gefraudeerd

Sommigen weten het zeker, anderen wachten op bewijzen (444.hu heeft een lange lijst). In de loop van de week zijn al meerdere gevallen van op zijn minst verdacht, mogelijk foute handelingen zichtbaar geworden, waarbij in min of meer alle gevallen Fidesz ‘jól járt’.

Maar dit zal dan weer ten dele aan de oneerlijke kieswet liggen. Hoeveel stemmen er zijn geschrapt vanwege fouten van de kiescommissies en eventueel welk deel daarvan verwijtbaar of opzettelijk is geweest, zal zeker onderwerp worden van debat.

In kleinere kieskringen komt het voor dat door onbekende oorzaken of door (aantoonbare) ‘fouten’ van de commissie, zoals het uitgeven van twee landelijke lijsten ipv district- en landelijke biljetten, er uiteindelijk een te hoog aantal landelijke stembiljetten in de urn is aangetroffen. In die gevallen schrijft de wet voor dat van alle partijen waarop gestemd is in deze afdeling (of kieskring), een gelijk aantal stemmen dient te worden afgetrokken. Op deze manier hield in een kieskring in Baranya alleen de Fidesz uiteindelijk stemmen over (ging van 93 naar 68) terwijl de hele oppositie werd gedelete toen er 25 stemmen dienden te worden afgetrokken.

De mogelijkheden om met opzet fouten te veroorzaken op het menselijke traject hangen in extremo slechts af van de creativiteit en de pakkans; later, op de overgang mens-machine, worden de kansen nog eens vergroot door de omstandigheid dat de stemcomputers een storing hadden.

Wat één en ander te betekenen heeft en hoe dan wordt niet makkelijk om helemaal boven water te krijgen. De opgemaakte rapporten (jegyzőkönyv) van de kieskringen blijven nog even onbereikbaar maar komen mogelijk op woensdag beschikbaar. Wat er dus aan zaken op dit moment naar boven komt, is gebaseerd op de statistiek (vergelijking van de waarden al ingevoerd op valasztas.hu), en hier en daar op vergelijkingen op basis van enkele foto’s van gedelegeerden en, in enkele gevallen, op verklaringen van ooggetuigen en kiezers ter plaatse.

Helaas is op ditzelfde moment één van de belangrijkste ‘onafhankelijke’ – maar in ieder geval kritisch – media, de papieren en online krant Magyar Nemzet, gestopt per vandaag. De eigenaar, Simicska Lajos, heeft er een punt achter gezet.

Origo-Magyar Hirlap: “Soros vervangt de volledige oppositie”

ongersman.nl
Bron: index.hu

In deze turbulente tijden – waarin het nog-niet-ge-elfogyott “regimentje” uit het Transsylvanische heuvelland de bonus van de voorzitster van het nationale verkiezingsorgaan ernstig vooruit lijkt te helpen en omgekeerd evenredig de geloofwaardigheid van de verkiezingsresultaten met het uur daalt – hebben we gelukkig de beschikking gekregen over een cruciaal stuk informatie, verschenen en met goede bedoelingen geleend van de volgende primaire staatsmedia-organen, Magyar Hírlap en Origo.hu.

Lees en huiver:


Soros vervangt de volledige oppositie

De opdracht tot het organiseren van de nieuwe oppositie is gegaan naar zijn meest trouwe volgeling, Márton Gulyás

MH – 2018.04.10. 16:50

Na de enorme twee-derde meerderheidsoverwinning van Fidesz is Soros György met ongeevenaarde snelheid begonnen met het één voor één vervangen van de hele Hongaarse oppositie. Naar zijn mening is het duidelijk gebleken dat de oppositie absoluut niet in staat is om Fidesz ook maar een haar te krenken. Laat staan Fidesz te verslaan.

Soros heeft Hadházy Ákos, de co-leider van LMP,  enthousiast uitvoerder van het Soros-plan en de man die ervoor probeerde te zorgen overal een sorosist op te kunnen stellen tegenover de regeringskandidaat, vervangen. Hij heeft zijn taak niet kunnen vervullen en dient te vertrekken – zo schrijft origo.

Op vergelijkbare wijze is het hele bestuur van MSZP weggejaagd. De MSZP, die bereidwillig een sorosist van een vreemde partij heeft binnengehaald als kandidaat-premier, Karácsony Gergély.

Ook Vóna Gábor, die zijn radikale partij naar links heeft opgeschoven en die zijn steun betuigde voor de Soros universteit, mocht niet blijven.

Het is duidelijk: er moet een nieuwe oppositie komen. Een oppositie, die steevast precies doet wat gevraagd wordt, die van het accepteren van de vreemdelingequota tot en met het afbreken van het hek, alles doet, wat Soros zegt.

Het organiseren van de nieuwe oppositie is opgedragen aan Gulyás Márton, zijn trouwste man en vertrouweling.

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat een groot deel van de oppositie door Soros György gefinancierd en gespekt wordt vanuit Amerika, met inzet van alle nodige middelen qua geld, energie en organisatie.  Bij de verkiezingen van 8 april is echter gebleken dat niets is bereikt met deze geldelijke en morele steun.

Terwijl Soros zichtbaar bezig is met het veranderen van het oppositie-pallet, kan hij niet anders dan het resultaat van de democratisch verkiezingen accepteren.

Soros heeft ook de beslissing van Groot Britannie om de EU te verlaten niet geaccepteerd en nadat dat besluit binnen democratische kaders tot stand was gekomen, is hij begonnen met het spekken van anti-Brexit groepen. Vandaag nog heeft 888.hu geschreven dat deze organisaties nieuwe ondersteuning gaan krijgen, en dat Soros wel zal moeten accepteren wat de Britse burgers hebben besloten.

Gulyás organiseert de demonstratie al

Gulyás is vanuit de achtergrond al bezig met het organiseren van de demonstratie voor dit weekend. De organisatie heeft geweldadige oproepen gedaan: ze praten over revolutie en ze hebben het over machtsuitoefening naar amerikaans model.

Soros dient nu voor zeker te gaan. Zijn trouwste man, Gulyás Márton, is nu als leider van de nieuwe oppositie benoemt en zal ook de opdracht tot het organiseren ervan uit gaan voeren.

Bron: Origo

 

 

 

 

Breking: aan diggelen!

ONGERSMAN
Uitslag naar 444.hu

In de parlementsverkiezingen van 8 april heeft Fidesz een grote overwinning behaald die tot een nieuwe twee-derde meerderheid zal leiden als alle stemmen straks binnen en verwerkt zijn. Zowel in de 106 kiesdistricten als op de landelijke lijst (resterende 93 zetels – direct gekozen of verrekend met compensatiestemmen van de disctrictslijsten) was de uitslag eenduidig.

In de districtsverkiezingen behaalde FIDESZ bijna overal een comfortabele overwinning – 91 van de 106 zetels. Op de landelijke lijst stemden bijna 50% van de kiezers op de regeringspartij, waarmee nog eens 42 zetels werden bezet.

Oppositiepartijen presteerden zonder uitzondering slecht. Districtszetels zijn alleen behaald in Boedapest (12) en in 3 districten buiten de hoofdstad: Pécs (onafhankelijk), Szeged (MSZP), Dunaújváros (Jobbik). Alleen in Boedapest is er sprake van substantieel tegenwicht: van de 18 districten heeft Fidesz er 6 binnengehaald, de MSZP-P: 7, DK: 3, LMP: 1, Együtt 1. Via de landelijke lijst bereikten ze de volgende aantallen resultaten: Jobbik: 25, MSZP-P: 12, LMPO: 7, DK: 6 zetels.

Waar Fidesz tevreden kan zijn is de klap aan de zijde van de oppositie enorm. Meerdere lijsttrekkers hebben vrijwel onmiddelijk hun ontslag genomen of aangeboden – Vóna Gábor van de Jobbik, Molnár Gyula/MSZP, Fekete Győr András/Momentum (geen zetels), Júhász Péter/Együtt, Hadházy Ákos (co-leider)/LMP.

Evaluatie van de verkiezingen leidt tot het volgende algemene beeld:

  • Fidesz heeft onvermoede reserves kunnen aanboren, vooral op het platteland.
  • De halfslachtige samenwerking van de linkerflank rondom terugtredingen in de districten heeft misschien wel net zoveel kwaad gedaan als goed, zowel in de districtsresultaten an sich als in de beeldvorming en daarmee het overall resultaat van de betrokken partijen.
  • Vooral Jobbik – die nergens terugtrad – lijkt in de districten voortdurend tussen wal en schip te zijn gestrand, terwijl de kandidaat van linkerzijde niet zelden net te kort kwam.
  • Het verlies van de burgemeesterverkiezingen in Hódmezővásárhely was mogelijk een tijdige alarmbel waardoor Fidesz uiteindelijk alle mogelijke middelen heeft ingezet om herhaling van een dergelijk scenario te voorkomen.
  • Onregelmatigheden zijn hier en daar voorgekomen maar lijken het algemene beeld van de verkiezingen niet te hebben beinvloed.

 

Rest ons deze wens:

Geen betere wraak dan een goed leven!

 

Hongaarse verkiezingen: ” ‘Dem Reinen ist alles rein’, …

ongersman.nl
(google)

 – so spricht das Volk. Ich aber sage euch: den Schweinen wird alles Schwein!“ (Friedrich Nietsche)

De campagne haalt altijd het beste in de mens naar boven. Een dag voor de verkiezingen dient ook ongersman zich af te vragen of het echt veel zin om die grabbelton van onregelmatigheden en negatief-pikanterien weer tevoorschijn te halen.

Bijvoorbeeld door te vertellen dat het gerommel met de verkiezingen een herkenbare geopolitieke component heeft gekregen: Waar kiezers in westelijke landen – Canada, West Europa – melden dat stembiljetten niet op tijd zijn ontvangen en nu onmogelijk op tijd terug kunnen worden gestuurd naar Budapest, levert een blik over de zuid- en over de oostgrens een totaal ander beeld op. Fidesz-gelieerde lokale partijen en organisaties verzamelen in grote aantallen stembiljetten, helpen met stemmen en verzorgen de post naar Budapest; dat deze clubs in hun enthousiasme meerdere gevalletjes van verkiezingsfraude zullen opleveren, staat nu al vast (blanco stembiljetten, aantoonbaar openen van envelop in Servie en beinvloeding op alle fronten in Roemenie.

Of door de gevallen aan te kaarten van groter en kleiner machtsmisbruik van de toch al zo comfortabel zittende partij. Zoals de gewapende “orde-bewakers” die de Fidesz-graffitispuiters te hulp kwamen toen Jobbik-activisten ‘s nachts besloten hun eigen plakaten te gaan beschermen tegen vandalisme. Of de vraag aan de ambassades om negatief informatiemateriaal over vluchtelingen en minderheden – stel dat Rutte een email stuurt naar de ambassades van Nederland met het verzoek om alle positieve berichten over tennis terug te sturen, zodat er thuis beter verkiezingscampagne kan worden gevoerd met behulp van populaire sportevenementen (wat Orbán doet is nog wat kwalijker, want het gaat hier om uitgesproken negatieve campagne met dubbel-gefilterde nare berichten). Of de opgedoken gevallen van onbekende Oekrainers die als bewoners in grensdorpen geregistreerd staan – soms tientallen op een adres maar zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners zelf, wel uitgevoerd met actieve medewerking van burgemeesters en instanties en hoogstwaarschijnlijk in ruil voor een stem.

Evenzovele filters waarin duizenden stemmen zullen blijven hangen. Kövér László zegt bang te zijn voor verkiezingsfraude van de oppositie.

Het opjennen van de massa door deze murw te beuken lijkt uitzonderlijk goed gelukt, deze keer. Het wordt nog maar een heel klein beetje spannend, morgen. Wat is dat toch dat al die haatdragende mensen – aan beide kanten – zich zo laten gaan? Moord en brand schreeuwen als iemand bij de verkeerde gelegenheid durft te opperen dat Putyin misschien niet onze beste vriend zou moeten zijn. Maar ook als Orbán een kleuterschool bezoekt. Juist die wederzijdse afgunst zorgt ervoor dat Hongarije vastgeklonken blijft in het patroon van deelsuccessen en misgunningen, steeds weer opnieuw. Geen vertrouwen, geen geduld, geen bruggen. Geen gezamenlijke groep, vooral, die steunt en weerbaar maakt.

En zo branden morgenavond in allerlei dorpjes en stadjes op Orbán’s treintafel gezellig en minder gezellig de lampjes en puffen (onzichtbaar op dit schaalniveau) de activisten van beiderlei kunnen van huis tot huis met de beste bedoelingen. Om ergens bij te horen. Duizenden figuranten blijven zo, denken ze, onderdeel van iets groters.

Als er maar iets is.

 

 

 

Viktor Orbán: volgende genie van de Karpaten?

ongersman.nlIn de aanloop naar de Hongaarse verkiezingen, over een paar dagen, kunnen er nog zo veel belangrijke bijzaken spelen, uiteindelijk kunnen we niet om hem heen: Viktor Orbán.

Het profiel van deze geniale machtsmaniak kan inmiddels worden geboekstaafd als ideologisch flinterdun en moreel spiegelverkeerd. Maar wie kan ons dit beter vertellen, dan Kim Lane Scheppele?

Scheppele is op wetenschappelijk onderbouwde kruistocht gegaan in de overtuiging dat Orbán met Fidesz bezig is met het politiek wurgen en systematisch afbreken van democratisch Hongarije. En haar lezingen staan stijf van de misselijkmakende feiten.

Als expert op het gebied van rechtssystemen en constituties was Scheppele van nabij betrokken bij het herformuleren van cruciale Hongaarse wetsregels in de transitie-periode van de jaren negentig. De opkomst en machtsovername van Fidesz werd door haar met groeiende argwaan gevolgd, waarna ze haar primaire kennis gebruikte om aan de bel te gaan hangen en duidelijk te maken dat hier toch echt sprake is van een ondermijning van de democratische rechtsorde. Sindsdien is ze – niet verwonderlijk –  een niet graag geziene gast meer, een exponent van de verfoeide CEU-kringen en werd ze – naar eigen zeggen – als ze op het vliegveld van Boedapest aankomt, opgewacht door vijf zwijgende politieagenten. Vandaar dat ze sindsdien in Hongarije weinig aandacht probeert te trekken, hoewel haar verhaal steeds actueler wordt.

Scheppele over illiberalisme:

We don’t want anything to slow down the will of the people into the law, uhm, the will of the dictator into the will of the people into the law.

Er is geen ruimte voor twijfel over de waarachtige motivatie van Orbán. De illiberale nieuwe staat die hij voorstaat, is een anocracy, een mix van een democratie en een autocratisch bestuurd land, waarbij als eerste de liberale rechtsbeginselen – check and balances: beschermende burgerrechten, controle door pers en volksvertegenwoordiging, onafhankelijke rechtsspraak – weggemoffeld werden en worden.

ongersman.nl
Screenshot uit presentatie van Kim Jane Scheppele (youtube)

Of Orbán ooit ideoloog was, lijkt door haar te worden betwijfeld. Zijn meedogenloosheid en zijn rechtenstudie – gezamenlijk resulterend in zijn capaciteit om de werkelijkheid via dictatoriaal leiderschap en geduldig papier naar zijn hand te zetten – lijken belangrijker dan zijn libertijnse beginselen, die hij ooit schijnbaar wel bezat. En mogelijk nog steeds aanhangt maar dan wel alleen ten overstaan van zichzelf. Vandaar dat je Orbán nooit zult mogen zien als een marionet van Putyin of wie dan ook maar altijd als speler met zijn eigen taktiek, spelend op meerdere borden.

Puntje van aandacht is verder – en daar gaat het hier natuurlijk om – dat de verkiezingen van aanstaande zondag niets te betekenen hebben (hoewel het Ongersman verbaast dat Scheppele als politicus Gyurcsány Ferenc wel serieus lijkt te nemen en LMP stukken minder). Niet verwonderlijke dus, dat met de nieuwe inzichten het steeds schokkender wordt hoe geraffineerd elke zet vooruit gedacht werd en nog wordt en hoe het mogelijk is dat nog steeds een groot deel van de Hongaren zich geheel vrijwillig richting autocratische afgrond laat leiden. Achter een vlag aan – de grondwet – die niets meer voorstelt dan een 21e eeuwse coup van advocaten.

Om het af te leren, hierbij nog een soortgelijke presentatie en bijbehorende discussie in Amsterdam in De Balie, vorig jaar januari maar nog steeds actueel:

(Video begint interessant te worden vanaf 12:34 bij het praatje van Scheppele. Zie ook de discussie-elementen (of dan met name Scheppele’s verhalen) erna: rond 53:00 min over de motivatie van Orbán; rond 1:05:00 voor uitleg over de “legal overhaul” van de Hongaarse constitutie en hoe subtiel dit werd doorgevoerd; 1:20:00 over hoop voor de toekomst; 1:35:00 over desinteresse en weerstand om politiek te blijven bedrijven.)