All posts by admin

(Post-Index 1:) Mérce: hop jongens, nu de Matrix uit!

Enkele dagen ‘erna‘ gaan bevriende media zich te buiten in steunbetuigingen en verklaringsmodellen en langzaam daalt het besef in, dat er iets mee gedaan moet worden.

Want thuis blijven zitten tot de volgende verkiezingen, die weer verliezen, en maar ruzie blijven maken met je buurman (die met zijn golf II toch naar Kroatie is gegaan, de landverrader), en/of met je gezinsgenoten en/of je huisdieren of zelfs met helemaal niemand) is ook al geen best vooruitzicht zo in de slagschaduw van Golf 2.

Natuurlijk was de gebeurtenis echt, de ontzetting juist en de angst waarachtig. Fidesz lijkt in zijn vuistje te lachen (mmh, …, wat klinkt dat lekker ongemakkelijk), maar heel Boedapest kan toch niet één-twee-drie vluchtelingenstatus aanvragen (al was het alleen maar vanwege de reisbeperkingen en omdat dat natuurlijk geen gezicht is op Schiphol, al die mondkapjes)?

Trouwens, heel Boedapest? Nee. Er blijven er die op zoek gaan naar duiding en ook zijn er voor wie al die Verellendelung wel degelijk zin heeft.

This image has an empty alt attribute; its file name is kép-5.png

Het moge geen verwondering wekken dat 444.hu de nieuwe virtuele stamkroeg van ongersman is geworden. Daar hebben we het ook niet (meer dan normaal) over.

Maar merce.hu doet ook aardig mee in de voor van vaderen, eh, vaart der volkeren, ach, doet mee, dus. En het lijkt ze aardig te zijn gelukt om behoorlijk in de buurt te komen van de Enige Juiste Combinatie van de volgende Drie Beginselen zijnde Wetmatigheden:

This image has an empty alt attribute; its file name is kép-8.png
 • het betere is de vijand van het goede
 • de één zijn dood, is de ander zijn brood
 • wie het laatst lacht, lacht het best

Wie er voor dat beste lachen al een goed idee heeft, mag het zeggen! Dan vertelt ongersman er intussen bij dat zelfs Tamás Gáspar Miklós (TGM), schrijvend voor merce.hu, blijk geeft van het grootst mogelijke respect voor de journalisten van index.hu, die ‘met opgeheven hoofd’ en ‘zonder compromissen’ hun integriteit hebben behouden: ‘Petje af!’ (met dergelijke woorden te worden uitgezwaaid door één van de kapiteins van linkskritisch Hongarije is geen kattepis maar headhunting). Over overlevenden niets dan goeds, ‘zelfs al waren het geen revolutionairen’.

(Of ongersman bij deze onmiddelijk overstag gaat en de fijne russische 444-theorien overboord gooit, denk het niet. Het marxisme is er niet om in te geloven, hoewel het wel zijn schoonheid heeft. Toch is het net alsof je in de kroeg iemand ervan moet overtuigen dat die met jou naar bed wil. Het kan wel maar echt werken, hó maar! Maar er breekt wel een zonnestraaltje door, zeker nu de trotskisten en de bulgakovs het er over eens blijven dat Fidesz zich deerlijk heeft vergist met het aanpakken van de Index–zaak. En dat de echte Zaak – het doorbreken van de hegemonie van Fidesz – daar mogelijk nog mooi-gekleurd, positief garen bij gaat spinnen.)

Wat staat er bij merce.hu op het menu?

Lázár János, voormalig Fidesz coryfee en tennisfan, heeft als het goed is ooit gezegd dat het eerste dat hij ‘s ochtends doet, het opslaan van Index is. Wat dat feitelijk betekent (spoiler: volgens de marxistische doctrine), wordt duidelijk als we het stuk van Nefelejcs Gergő in het blog Merce.hu er op na lezen.

Een (voor de zaak is alles) vrij (wat tot resultaat leidt, dus ook deze) bewerkte samenvatting, vindt u hieronder:

Het begint ermee, dat door deze actie, Fidesz de volgende verkiezingen gaat verliezen.

Interessant, hoe dat zo?

Niet omdat er zoveel Hongaren zijn die graag op de oppositie stemmen, of die nu massaal zo hoog de boom in gaan klimmen vanwege de aantasting van de persvrijheid. Wel omdat Index in het Hongarije van vandaag, voor mensen die doorgaans nauwelijks met politiek bezig zijn maar die wel proberen om hun levens in te richten volgens wat volgens de auteur de lezer ziet als de vermeende standaard uit het (met name) westerse welvaartsideaal, een cruciale rol vervult. In de weken voor het debacle had Index net een serie gevoerd, waarin lezers – zowel bekende Hongaren als enthousiaste of kritische pottenkijkers – hun mening konden geven over het nieuwsportaal.

[Az Index egy tükör volt több millió ember számára, amin keresztül magát és a világot szemlélte. A mindennel szemben kritikus, gúnyos és ironizáló hangvétel ugyanis egy elképzelt nyugati standardhoz mért mindent, és ebben őszintén hitt a lap is és az olvasók nagy része is.]

Index was voor miljoenen in de Hongaarse samenleving een spiegel. Een zeer goed gelukt en (‘wellicht’ [(?) = noot ongersman – die nog twijfelt]) geraffineerd mediaproduct, in een kritische, cynische en ironiserende toonzetting, waar mensen en de journalisten in geloofden en op vertrouwden als het ging om antwoorden op hun alledaagse levensvragen: van tips bij het kopen van tweedehandsauto’s, via woningaankoop tot en met het stellen van de juiste vragen bij een first date. Van de tofste restaurants in de hoofdstad tot de beste strandjes aan het Balaton. Het vertegenwoordigde opvattingen waarin lezers konden geloven: dat je met inzet, met toewijding en met vakkennis ergens komen kon – zelfs vrij kon zijn – in het kapitalistische bestel van vandaag de dag; en mocht dit al een probleem opleveren omdat niet in alle gevallen de juiste context, de juiste voorwaarden op hun plaats aanwezig zijn, dan zullen we met zijn allen toch in staat moeten zijn om door zelf het juiste voorbeeld te blijven geven, te laten zien hoe het beter kan, zodat het langzaam, zoetjes aan, vanzelf wel beter wordt.

Dit geloof hoefde Index zelf niet op schrift te stellen, – het had voor iedereen duidelijk moeten zijn dat ze dit vertegenwoordigde, uitstraalde en aantrok. Het in de moderne Hongaarse samenleving alomtegenwoordige medium sprak de spreekwoordelijke boekdelen: index was verantwoordelijk voor het uitdelen van alle ‘universele likes’ die ertoe deden: index nomineerde de gegadigden, zat in de jury, reikte de prijzen uit en deed er ook nog verslag van. Hier werden ‘koningen’ gemaakt, – en dat gold ook voor de politiek.

In detail, zo gaat het stuk verder, kwamen de leden van de economische elite – de NER-ridders (de Hongaarse oligarchen en hofhouding), er in het Index-narratief niet bepaald voordelig van af. En dat beviel hen niet. Dus hebben ze de spiegel die Index heette, gebroken, “zoals dat een narcistische sociopaat betaamt”.

Echter, toen de Index journalisten door middel van het machtsspelletje van hun baas in het nauw gedreven werden, hebben ze met behoud van hun waardigheid de beste keuze gemaakt: ze stapten op. En hun lot werd gedeeld door miljoenen lezers. En gedisliked. Door lezers die niet zo zeer geinteresseerd waren in de oppositie, misschien zelfs nauwelijks in politiek, maar die wel naar de bioscoop wilden en ook graag wilden weten hoe je in corona-tijden het hoofd boven water houdt. En eens in de vier jaar gingen stemmen – al naar gelang hun belangen dicteerden.

En laten dit nou best vaak belangen geweest zijn die naar Fidesz plachten te wijzen. Tot nu toe dan.

Want dit waren heel gewone Hongaarse mensen die hun leven probeerden te leven zoals ze zelf dachten, dat het hoorde; voor wie de politieke figuren van de NER hooguit fantomen waren die af en toe over de koffietafel gingen bij de roddels. Het (voort-)bestaan van deze mensen hing niet af van de staat, of nauwelijks; hing niet af van de notie dat je je bek moest houden omdat je anders zomaar ontslagen zou kunnen worden.

Nu de spiegel weg is, blijven deze ambities, wensen en vragen van deze groep mensen onzichtbaar, onbeantwoord. Want laten we wel wezen, de geijkte staatskanalen worden door dit publiek – groep vier volgens de opsomming van Krisztián Úngváry – zeker afgewezen.

En blijven de mensen achter met de notie dat hun dromen illusies waren, en dat alleen die vormen van (economische, en andere (?) …) activiteit bestaansrecht hebben in het Hongarije van vandaag, die door de NER-oligarchen gesanctioneerd worden.

En daar komt ook nog bij dat de Fidesz elite nu geen kanaal meer heeft om hun boodschap – de gematigd kritische boodschap – aan de onbewuste/onwetende “idem-” volgers over te brengen.

Waarop de auteur verder gaat met uiteenzetten dat ook volgens de enig mogelijke juiste interpretatie van de kapitalistische leer de “partij” erg dom is geweest, wel degelijk het Index-model had moeten continueren volgens de wetten van de winstmaximalisatie, want dan was het systeem niet in deze onmogelijke spagaat van misstand en verklaring terechtgekomen, waren de mensen niet uit hun Matrix ontplugd geraakt en waren er dus ook geen revoluties gezaaid … [nuts, nuts].

“Wie recht stuurt heeft geen index nodig” (NB: excuses voor de ‘vertaling’, het origineel was ook al “slecht gejat” maar dat mag en moet nu zelfs, hangend buiten de Matrix)

Index hoofdredacteur ontslagen – redactie opgestapt – demonstratie

In de comfortabele luwte van een uiteindelijk weinig confronterende EU top en de grote vakantie dacht de man van de man van de Man (respectievelijk: László Bodolay, voorzitter stichting die index.hu bezit; Miklós Vaszily, vanaf maart 2020 mede-eigenaar indamedia groep dus van index.hu, tevens voorzitter TV2 vanaf begin 2019, nadat deze zender helemaal verloren ging als onafhankelijk – of in ieder geval recalcitrant persorgaan, ex-leider origo.hu in 2014, toen dit portal ophield een leuk portal te zijn en in het algemeen een belangrijke mediastrateeg; en natuurlijk Orbán zelf, – die tandem dus, dat het tijd werd voor een nieuwe zet.

Szabolcs Dull, hoofdredacteru van INDEX.HU, is ontslagen. Na enkele dagen is nu ook de redactie van de nieuwssite opgestapt. We hebben het er al een paar keer over gehad en voor het naadje van de kous kunnen we helaas niet bij index.hu zelf terecht. Wel bij 444.hu, gelukkig. Of dit stuk (Engels) op politico.eu – te bekijken voor een schets van de belangen en achterliggende plannen met media in Orbárije, van een voormalig medewerker van origo.hu die de zweep van dichtbij heeft horen klappen (6 jaar geleden).

Wat ook goed onder woorden wordt gebracht in dit stuk is de glibberige moeilijkheid die het geval oplevert. Je kunt de eigenaar van een medium namelijk niet verplichten anti-Orbán nieuws te brengen. Wat dan ook een veel-gehoord argument is van bagataliserende partijen. Dat vrijwel alle advertenties op de diverse media beheerd worden door regerings-/ overheidsorganen, dat het fascisme hoogtij viert in media-land en dat je – om maar wat te noemen – geen toegang krijgt tot het vragenuurtje als je niet op de witte lijst van media-organen staat, dat moge duidelijk zijn. En Index.hu was nu net ongeveer de enige, de laatste die deze discussie keer op keer weer aanging.

INDEX.HU

Los daarvan is de systematische afbraak van onafhankelijke nieuwsbronnen in het Hongarije van de afgelopen 10-14 jaar evident aanwezig – we kunnen de lijstjes blijven maken, en we zullen nu ook wel moeten ook: Népszabadság; de vroegere media van Simicska István – TV2, Magyar Nemzet; Origo.hu; en we vergeten er vast vele.

Demonstratie persvrijheid Budapest 24 juni 2020

Gisteravond werd er door Momentum in Budapest een demonstratie georganiseerd. Thema was de persvrijheid en meer concreet de omgang met Index.hu. Hoewel ongeveer alle oppositiepartijen vertegenwoordigd waren werd het vooral een demonstratie van jong en oud, fietsers en wandelaars, buurtbewoners en binnenstedelingen. Verontruste burgers. Rustig, met mondkapje maar wel fijntjes bespied door met camera’s uitgeruste politie.

Weinigen wagen zich aan een schatting van de aantallen maar de opkomst leek behoorlijk, voor een ad hoc demo in de zomer was de massa van minstens 6.000 tot tegen de 10.000 mensen voor Hongaarse begrippen imposant.

Dat Orbán er niet van houdt als het gaat om het verbinden van voorwaarden aan het EU lidmaatschap, wisten we sinds vorige week al. Hier nog een enigszins afwijkend filmpje, waarin de de Dutchman nog steeds een deel van de schuld krijgt, maar de NGO’s feitelijk veel erger zijn. Hij preekt hier duidelijk voor eigen parochie, luister en huiver …

Index.hu is nu in gevaar

Eén van de laatste, en zeker de grootste, van de normale nieuwssites van Hongarije, INDEX.HU is naar eigen zeggen in gevaar. Dat betekent dat de onafhankelijkheid van de berichtgeving die door hen verzorgd wordt, en/of de onafhankelijkheid van de redactie in gevaar is. Hoewel details vooralsnog niet worden gegeven, is het nieuws van groot belang en zal er in de loop van de week duidelijkheid komen. Het lijkt voor de hand te liggen dat de eigenaren van de reclame-oppervlakken in de site, in de praktijk de eigenaren van de site, er achter zouden kunnen zitten. Dit zijn oligarchen van het ergere soort in het non-meritocratische Hongarije van tegenwoordig. De vrees was er al langer, maar tot nu toe werd Index, in tegenstelling tot Népszabadság, dat andere icoon van de kritische pers, met rust gelaten. In maart 2020 heeft ene Miklós Vaszily zich echter diep ingekocht in wat vroeger CEMP, tegenwoordig Indamedia Sales Kft. heet, volgens wikipedia Hongarije.

Mocht één en ander bewaarheid worden de komende week, dan is het nu echt de hoogste tijd – of wat Hongarije betreft misschien wel ongeveer de laatste mogelijkheid – voor al ons hobbits van het vrije Europa, om ons te verenigen en te verweren, om dit voortdurend muterende virus van het cynisme te stoppen.

En dan nu, vanuit studio 4, het (facebook) nieuws …

Wie een beetje bekend is met de geschiedenis van Hongaarse opstanden en andere stuiptrekkingen, die weet dat de media altijd van strategisch belang zijn. Eerste wat je doet als je iets wilt bereiken in dit land: de media op zijn plaats zetten! Zie 1956, 2006 of de (meest recente) verbouwing van het Hongaarse staatsbestel, inclusief Grondwet.

Op het M1 journaal van 8.00 kwebbelt men over bedorven koekjes en zandkastelen, onderwijl driftig het feit dat er voor de deur demonstranten staan en binnen in de studio’s oppositie-parlementsleden rondlopen (die in principe vrije toegang hebben tot overheidsinstituten), verdoezelend door één of twee donkere plaatjes te mengen met ‘weerzinwekkende’ demonstraties in Rome, Oostenrijk en de Falklandeilanden.)

Dat er buiten en binnen opgewonden demonstranten en kamerleden staan is dan eigenlijk al oud nieuws. Dat was gisteravond namelijk al zo, zie de facebookpagina’s van Szél Bernadett en Momentum, bijvoorbeeld. De ijsbrekers waren Kunhalmi, Hadházy en Szél, Újhelyi István van de MSZP, verschillende Jobbik, Momentum en DK kamerleden (zelfs Gyúrcsány kwam even langs en vanochtend schijnen meerdere MSZP parlementsleden zich twee keer te hebben omgedraaid om zich uiteindelijk toch te hebben laten melden, ach ja, je kunt nu eenmaal moeilijk zonder).

Waar het om gaat: er gebeurt weer eens iets. Op de koudste nacht tot nu toe – -10 graden Celsius – stonden 11-13 parlementsleden vastberaden (grotendeels binnen) en vreedzame en vastgevroren demonstranten buiten, zo’n beetje de hele nacht bij de studio’s / het MTVA hoofdkwartier hun afkeer te betuigen.

Binnen zijn rond 10:00 uur: Bangóné Borbély Ildikó, Kunhalmi Ágnes, Korózs Lajos, Oláh Lajos, Molnár Zsolt, Niedermüller Péter, Harangozó Tamás, Varjú László, Szanyi Tibor, Gréczy Zsolt, Ujhelyi István.

Buiten staan – los van enkele wachtend in auto’s: Tordai Bence, Mesterházy Attila, Nyakó István, Szél Bernadett en Hadházy Ákos. De laatste twee waren vannacht al eens verwijderd uit het gebouw door de beveiligingsdienst. (NB: Op dit moment is de beveiligingsdienst hardhandiger dan de politie, die de kamerleden over het hek laat klimmen. Sterker nog, parlementsleden die van binnenuit de hulp in willen roepen van politie omdat ze worden lastig gevallen door de particuliere beveiligingsdienst – fysiek – die worden geconfronteerd met het feit dat de politie niet lijkt te gaan optreden in het gebouw zelf,- noch, schijnbaar, daarbuiten ….)

Wat de oppositie wil en wilde, was een petitie voorlezen met vijf (5) punten erop, die standpunten weergeven over de nieuwste wet over overuren – zeg maar de blikopener, deze keer – en meer algemene zaken van dagelijks bederf.

Orbán laatst in Brussel: “.. wij zullen iemand die het niet met ons eens is, nooit de mond snoeren …”

Dat kon niet, mocht niet, maar behalve de (particuliere, edoch bewapende) bewakingsdienst binnen, en de relatief lankmoedige politie buiten, kwam er niemand opdagen om da redenen daarvoor kracht bij te zetten.

Op dit moment lopen ‘versterkingen – nieuwe oppositionele parlementsleden – het gebouw binnen, is het de vraag of gewapende politie wel in dit gebouw ‘dienst’ mag doen en schijnt MTVA parlementsleden te hebben aangegeven vanwege obstructie van brandalarmen en televisieopnames.

Mensen van Jobbik brengen eten naar de parlementsleden binnen

Daarmee is weer eens de enorme blödheid van het ‘establishment’ – nieuwsredactie en politici – de pikantéria. Dit krijgt nog staartjes …

Volgt het spektakel op (de plaatjes spreken ook boekdelen) of beter nog – ben er zelf bij en let’s make nieuws:

Index.hu 

Wij van WC-eend moeten struisvogel echt afraden

ongersman.nl

Wie kent  Michel Foucault nog, de hippe Franse filosoof uit de jaren 60 en 70? Hij werd bekend met zijn analyses van gevangenissen en psychiatrie als typische plekken waar burgers werden geconditioneerd. Maar ook scholen, kazernes en sportclubs golden als instituties waar de macht werd bestendigd en een dwingend ‘normaal’ werd opgebouwd. Hoor ik daar een zucht? Inderdaad, normaal lijkt tegenwoordig wel eens verder weg dan toen. Je af en toe afvragen of je gek bent, is dan ook één van de betere indicaties van normaal geworden – hoewel alles context-afhankelijk is, wat Foucault nu net probeerde uit te leggen.

Desalwelteplus is de normaalstrijd helemaal losgebarsten. Het is een mondiaal ‘Spiel’ geworden – nu landelijke verkiezingen doorgaans gezien worden als oplaaiende clashes tussen populistische bewegingen enerzijds en de anderen (liberals, conservatieven, groen, etc) anderzijds, nu spionnen met veel bombarie ontmaskerd of geridderd worden, nu journalisten (Slowaaks/ Ján Kuciak, Maltees/Daphne Caruana Galizia, Bulgaars/ Viktoria Marinova, Saudi/ Jamal Khashoggi – die laatste horen we ook alleen maar wat meer van omdat de Turken net een hekel aan de Saudi’s lijken te hebben …) en een interpolbaas verdwijnen en/of vermoord worden, – met als gemeenschappelijke noemer dat het hier steeds gaat om staatsgesanctioneerde of staatsgerelateerde (gevalletjes subsidie-fraude) vormen van fysiek en politiek geweld.

Hebt u het beeld van een dictator die – vette druppel van de kaak afvegend – een hongerig, laveloos en/of verongelijkt onderdaan, die het waagt Hem aan te spreken, aanspoort om aan zelfkritiek te doen? Communisme en kapitalisme hadden graag dat je de ‘fout’ – de oorzaak van je problemen – eerst bij derden zoekt, eventueel bij jezelf maar zeker niet in het systeem of bij de leiders.

Dit schema moet definitief op de helling. Nieuw ctrl-left wenst zich niet langer als evenzovele irritante voetbalouders (alleen maar) schor te schreeuwen vanaf de zijlijn. Wie de tijd ervoor neemt ziet de contouren van een strak-omlijnd program, (hopelijk) gebaseerd op verbeterde kennis van de situatie en vooral – op veronachtzaming van ander noch zelf.

Nu in de nieuwe werkelijkheid alles een invuloefening lijkt te zijn geworden, moeten we dan koste wat het kost aardig blijven voor elkaar? Of vallen we collectief terug in rat-races? Wat willen we dan? Wie zijn we?

Zelfs voor ongersman een tamelijk grote dobber. Laten we één visje eruit lichten: de omgang met de pers.

Persvrijheid (zo blijkt na gesprekken met diverse verveelde, edoch godvrezende zielen) moet worden gezien als iets anders dan onafhankelijke pers. Tenminste, in de zin dat in Hongarije inderdaad iedereen alles mag schrijven en zeggen wat niet verboden is. Wat op papier nog best redelijk klinkt. Maar vrijheid en levensvatbaarheid staan in Hongarije wel vaker met elkaar op gespannen voet, in aanmerking genomen dat al die niet-verboden zeggens en schrijvens ook nog eens verspreid willen worden. Even een gedachtenexperimentje:

Wat komen we in Hongarije tegen aan (onafhankelijke of in ieder geval kritische) pers? Even uit het hoofd (correct me if I am really wrong):

 • één landelijk papieren dagblad – népszava (de oude (en nieuwe) spreekbuis van MSZP-vrienden
 • een belangrijker aantal papieren week- en maandbladen – HVG, Magyar Narancs
 • maar dan wordt het vrij snel alleen nog maar kleinere cultuurbladen of a-politieke glossy’s en wat regionale bladen nog
 • internetportals: naast de genoemde portals van de genoemde papieren bladen – index.hu, 444.hu, 24.hu
 • en nog één of twee radiostations (music fm)
 • rtl  en atv (?) op televisie
 • met tenslotte atlatszo.hu als spin in het onderzoeksjournalistieke web

Daar hebben we met een beetje goede wil per entiteit enkele tientallen journalisten te pakken, bij de grotere misschien een enkele honderd, die daadwerkelijk inhoudelijk het nieuws volgen en doorgeven. Dan hebben we het over binnenland, buitenland, regionaal, politiek, misdaad, sport, trends, etc, etc. Velen doen ongeveer hetzelfde: rondom het parlement hangen en achter belangrijke breaks aangaan. Een net zo belangrijk deel vertaalt buitenslandse nieuwsberichten of typt persverklaringen over. Wie volgen er nu in dit land (volgen als in gewoon kritisch alert zijn op afwijkingen van de ‘norm’, tijd steken in het onbekende) als het even kan los van politieke overtuigingen, onafhankelijk, dus:

10 miljoen Hongaarse en andere mensen, 24 uur per dag meer of minder actief in:

xx rechtsarrondissementen met xx lopende straf- en burgerlijke rechtszaken per dag.

xx ziekenhuizen, xx overlijdingsgevallen (waarvan xx moorden) en xx geweldsdelicten

xx branden, xx inbraken, xx autodiefstallen, xx gevallen van oplichting, xx milieudelicten,

xx burgemeesters, xx wethouders, xx tussentijdse verkiezingen,

xx festivals, xx kerkdiensten, xx scoutingclubs

xx bt’s, xx kft’s, xx zrt’s, xx portomonnee’s

xx koffiehuizen en xx benzinepompen, met xx mensen die elkaar daar dagelijks ontmoeten voor het maken van xx plannen over xx financiele transacties (waaronder xx banktransfers) ter waarde van xx huf, met verder xx failliesementen, xx wijzigingen in eigendomsverhoudingen en xx kadasteropnames in de achtergrond waarvan een niet klein deel ongetwijfeld interessant mag heten

xx vliegtuigen naar brussel, xx vliegtuigen naar moskou en xx vliegtuigen naar ankara, bakhoe en andere abnormale plaatsen.

En dan hebben we het nog niet gehad over eekhoorntjes die spontaan vast komen te zitten, over beleidsplannen van het Ministerie van Defensie, spontane edoch chronisch wantoestanden in, bijvoorbeeld, de vleesverwerkende industrie of de recycling industrie (geen verband), en andere nieuwfeiten gebaseerd op spontane, al of niet correcte verklaringen van belangrijke of van echte mensen.

Vandaar dat Ongersman de barricades opgaat en steun vraagt, om te beginnen voor het volgende prima idee net gehoord in het radioprogramma Bureau Buitenland.

Reagerend op de (bovengenoemde) moordaanslagen op Europese (EU) journalisten van de afgelopen periode, wijst Leon Willems van Free Press Unlimited erop dat

met het wegvallen van de laatste onderzoeksjournalisten in zekere landen, de controle en rechtsvervolging een exclusieve aangelegenheid van landelijke officiele instanties zal worden

met alle potentiele ellende van dien, zoals we ook al zagen dat OLAF geen onderzoeksbevoegdheden heeft als het gaat om fraude in Hongarije.

Dus wordt er om journalisten te beschermen tegen totaal foute excessen, voorgesteld om een tribunaal op te richten voor het strafrechtelijk onderzoek naar geweld tegen journalisten, zodat er internationale (EU) betrokkenheid is bij de rechtsgang – omdat er – waarschijnlijk in alle richtingen – zeker sprake is van grensoverschrijdende belangen.

ONGERSMAN IS PROUD TO BE A RE-INDEX-ING (unpaid) SOROS AGENT

Ter afsluiting en ontspanning, omdat niet altijd alles in negatieve zin niet is wat het lijkt:

“I know what you’ll do next summer!” – Tetris on the grid

ongersman.nl

Houellebecq stelde ooit in alle magistrale eenvoud vast dat mensen die boeken lezen meestal een beetje genoeg hebben van de wereld.

Lezers (en schrijvers) klussen derhalve liever wat bij, in hun eigen tijd. Al doende vinden we soms aardige oplossingen – een fraaie duiding, een fijne one-liner of, bijvoorbeeld, een twee- of driedmensioneel plaatje – waarmee we de spijker even exact op zijn kop lijken te slaan mocht daar net behoefte aan zijn.

Om vervolgens te worden omarmt met heel ons wezen. Dan komen we tot rust en is de situatie plausibel. En we gaan weer verder, op naar het volgende kruispunt. Waar vanzelfsprekend blijken moet dat een oplossing altijd tijdelijk is en de boel dus opnieuw lek zal slaan. Welke spijker? Wat voor kop?

Misschien hebben we zelf nieuwe gaten ontdekt of geslagen, of blijkt dat de bekend veronderstelde situatie er achteraf gezien helemaal niet was, – of in ieder geval niet was, of omdat tijd niet bestaat; wie het weet mag het zeggen. Waarom precies doet er niet toe, net zo min als waarom niet. Een jojo is ook niet geinteresseerd in de grond, beneden. Alleen in het op en neer.

Maar dat gaat nu veranderen.

Voor mensen die regelmatig stoeien met begrip (degenen die af en toe lezen of nadenken) was het altijd een uitdaging om het ene, min of meer werkende interpretatiekader af en toe in te ruilen voor het andere. Aangenomen dat – volgens de al wat aan veroudering onderhevig lijkende opvattingen, tenminste – één en ander slechts te allen tijde een benadering zal zijn en blijven, en nauwelijks de volledige verklaring voor een per definitie onvolledig gekend fenomeen (over verklaringen, definities en fenomenen zijn vanzelfsprekend veel duidelijker ‘benaderingen’ opgetekend dan wat in het alhier ter beschikking staande korte bestek aan begrippen zou kunnen worden overhandigd – zie wiki), – aangenomen dus aldus dat noch nature, noch nurture, noch Loki, noch de paus, noch yin noch yang voor eens en iedereen het antwoord thuis zou kunnen brengen op de vragen waar ‘we’ nu eigenlijk allemaal mee bezig zijn en waarom, – aangenomen derhalve dat waarheid uiteindelijk ook maar een woord is, – zelfs dan is er goede reden om even extra aandacht aan het volgende te besteden:

Drie mensen – drie afzonderlijke hoofden, drie zielen, drie entiteiten, drie verschillende kinderen van verschillende goden, – dus, blijken samen TETRIS te kunnen spelen als hun brein(en?) verbonden wordt(-en), zodanig, dat twee van hen het speelveld zien en de derde de controle over de bewegingen heeft.

“Volgens mij gaan we de goede kant op!” (Pócs János, FIDESZ)

Dat zei deze meneer over de voetbalsnoepreisjes van Orbán, waarover later hopelijk meer. Maar nu eerst, een

oproep van één van onze nooddruftigen:

 

ongersman.nl(INDEX IS MOMENTEEL: ONAFHANKELIJK / IN GEVAAR / NIET ONAFHANKELIJK)

geadopteerde mededeling –

Steun de onafhankelijke (Hongaarse) pers, steun de democratie!

De propaganda heeft de Hongaarse mediawereld verraden. Er is naast Index.hu, geen ander breed online mediaproduct, dat ernaar streeft een onafhankelijke, gebalanceerde nieuwsvoorziening te zijn en zo veel mogelijk kanten van de werkelijkheid te laten zien. Dat we nieuws schrijven, analyses maken en video’s opnemen doen we niet om de lezer te beinvloeden. We proberen eenvoudigweg de wereld te begrijpen en de kennis daarover door te geven aan anderen. En natuurlijk hopen we ondertussen ons te kunnen vermaken.

Onder de huidige omstandigheden wordt dit steeds moeilijker en daarom hebben we de hulp van onze lezers nodig.

Lees verder en steun “ons” (dat is dan index, dus)!


PS: Belang van index.hu in één plaatje:

Verversingen en bezoekers van pagina’s van de leidende Hongaarse online mediaproducten op verkiezingsavond 8 april 2018

Gezocht: cursusleiders teerling werpen

ongersmanTien dagen verder. De Hongaarse meerderheid plukt nog wat aan haar eigen en elkanders wonden. Bij de LMP breekt de pleuris uit en wordt de zero-gewelds-tolerantie regel grof getackeld. Bij de Jobbik bieden de wolven aan om de ‘volkspartij’ weer naar huis te brengen. De rest van de oppotente impositie staat eigenlijk al te dringen voor de ingang van het parlement, – oh nee, voor de beroepscommissie van de Nationale Verkiezingsraad, – oh nee, voor de achteringang van het parlement (wat nu met de vers gekozen Tordai Bence (MSZP-Párbeszéd) die vorig jaar nog voor eeuwig door kamervoorzitter Kövér verbannen was uit dat parlement waar het volk hem toch zo graag stickers zou willen zien plakken, voor wat het waard is?).

Orbán en  zijn houten paard Illiberal krijgen dan misschien wel een schop hier en een por daar – van Macron uit Brussel, van 100.000 demonstranten, van (Semi-)intellectuelen die Opgestelde brieven van contra-Revolutionairen Ondertekenen zodat ze ook eens op een lijSt terechtkomen, van mondiale kranten, van u, van Ongersman, enz. – maar hiervan dringt slechts bitter weinig door tot de bovenkamertjes van hem en zijn vriendjes. Big daddy schijnt er juist twee keer zoveel zin in te hebben gekregen om er nu hard in te gaan (tegen wie er gevoelig voor is), getuige dit testosteronfilmpje met in de onbetwiste hoofdrol een uberfitte Orbán als narcistische spits die net 6-2 heeft gescoord maar het natrappen niet kan laten.

De Nationale Kiesraad van Patyi – inderdaad, degene die in het hierboven aangehaalde filmpje door het slijk wordt gehaald  – meldt nu net dat er 150 bezwaren zijn ingediend. Vooral in districten in Miskolc (Jobbik) en in Pest (LMP) wordt er door de oppositie op nieuwe verkiezingen aangedrongen en het zou in ieder geval wat zijn, als dat de tweederde meerderheid zou kunnen gaan kosten.

Los daarvan zijn de electorale feiten nu definitief ingedaald. Het systeem helpt Fidesz enorm en als er fouten worden gemaakt, dan werken die in de regel in het voordeel van de grootste. Maar alles bij elkaar heeft Fidesz gewonnen. Zij zijn de slimste geweest in het spel dat ze zelf hebben verzonnen, waarvoor ze zelf de regels hebben opgesteld, dat ze zelf leiden en controleren en, indien nodig, veranderen: maar nog steeds mag ook dit een vorm van winnen heten.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kunnen we de koffers nu echt pakken? Hoe schrap dienen we ons nu te zetten om vier jaar hernieuwd getreiter te overvleugelen?

Of is er ‘hoop’, voor, bijvoorbeeld, de verkiezingen voor de gemeenteraden en voor het Europees Parlement, volgend jaar?

Onze hulp in donkere dagen, Ungváry Krisztián, onderscheidt de volgende vier wielen aan de Fidesz-kar:

 • Er zijn de sekte-leden – de onverbetelijke aanhangers;
 • Er zijn de afhankelijken – met name in achtergestelde gebieden, die weinig toegang tot informatie hebben;
 • Er zijn de vertrouwelingen – de NER-ridders, die in hoge mate profiteren van het systeem;
 • En er zijn diegenen die niet tot bovengenoemde drie groepen behoren, wel degelijk toegang hebben tot alternatieve informatie maar toch op Fidesz stemmen.

De tweede en de vierde groep lijken hiervan de grootste groepen te zijn. Dat er in de dorpen de afgelopen tijd niets is gedaan om een alternatief geluid te laten doorklinken, is inmiddels breed uitgemeten. Er zijn echter (categorie vier) dan nog hele volksstammen die een onoverkomelijke weerzin voelen bij het stemmen op de oude garnituur (MSZP en DK, met name) of die – als puntje bij paaltje komt – er niet in kunnen geloven dat een andere partij dan Fidesz op dit moment een functionerende regering zou kunnen leveren.

En deze notie is op de reservebank minder makkelijk te verteren. De politici en politieke partijen dienen derhalve nog een paar tandjes harder aan het werk te gaan als ze hun beloftes ook buiten campagnetijd een voedingsbodem willen verschaffen. Niet iedereen is bereid tot een proteststem in het luchtledige. En wie daar de beste papieren voor hadden, in de tussenliggende jaren, dat waren toch echt Jobbik en Momentum.

Bouwen aan een alternatief. De meerderheid wil best!