Tag Archives: János Lázár

Hongaarse Verkiezingen 2018 en Hódmezővásárhely: de vinger is uit de dijk!

ongersman.nl
Plaatje van Márki-Zay op Facebook

Vandaag, zondagavond 25 februari 2018, wordt er geschiedenis geschreven in Hódmezővásárhely: burgemeesterskandidaat Márki-Zay Péter, door de volledige oppositie gesteund,  stevent met nog maar enkele stemmen te tellen af op een grote overwinning in dit Fidesz bastion.

In november vorig jaar overleed Almási István, de burgemeester van Hódmezővásárhely. Om de positie in te vullen diende Fidesz vice-burgemeester Hegedüs Zoltán het op te nemen tegen Márki-Zay Péter, een relatieve buitenstaander maar wel gesteund door de volledige oppositie.

Alleen bij hoge opkomst was er volgens oppositieleiders als Karácsony Gergély van MSZP-PM en Vóna Gábor van de Jobbik, hoop op een overwinning in de stad. Uiteindelijk werd die opkomst een ongekende hoge 62% en het resultaat tekent zich dienovereenkomstig af (met nog enkele stemmen te tellen):

Márki-Zay Péter (onafhankelijk): 57,5%

Hegedűs Zoltán (Fidesz): 41,6%

Hernádi Gyula (onafhankelijk): 0,9%

Natuurlijk is het het maar een lokale burgmeestersverkiezing. En dus heel wat anders dan bijvoorbeeld de overwinning van de Jobbik in de tussentijdse verkiezingen in het district Tapolca in 2015, waarmee toentertijd in het parlement de tweederde meerderheid van Fidesz werd gebroken. Maar op een andere manier is het wel van betekenis voor de parlementsverkiezingen op 8 april 2018. Niet in de laatste plaats vanwege de psychische schade die Fidesz ondervindt, aangezien Hódmezővársárhely gold als de onwrikbare thuisstad van huidig kabinetsvoorzitter Lázár János, die daar jarenlang burgemeester is geweest.

Lessen:

  • de oppositie kan samenwerken, inclusief Jobbik
  • bij een hoge opkomst is er meer kans
  • Fidesz is kwetsbaar, ook daar waar het niet zo lijkt
  • er is hoop!

 

PS: Altijd leuk om te kijken hoe de staatsmedia reageren op voor hen onwelgevallig nieuws. Om 21:20 was dit de voorpagina van magyarhirlap.hu. Er staat tussen het verse nieuws wel iets over de verkiezingen van vandaag, maar alleen over die in dorp Kiskunhalas, waar Fidesz (wel) gewonnen heeft ….

Heineken is een dictator of zoiets, zegt Lázár János (zelf volksvertegenwoordiger)

ongersman.nlVandaag is er door Lázár János en Semjén Zsolt een wetsvoorstel ingediend dat ertoe dient te leiden, dat de symbolen als de swastika (hakenkruis), het pijlenkruis (aangepaste swastika van Hongaarse fascisten), en de sikkel en hamer en de rode vijfpuntige ster van de communisten – alle symbolen van dictatoriale politieke systemen dus – verboden worden voor commercieel gebruik.

Gebruik van de symbolen van de regimes en de geassocieerde politieke systemen, als symbool van de regimes en de geassocieerde politieke systemen, was al verboden, alleen is bij deze het gebruik op commerciele producten – Heineken bier (bijvoorbeeld?) – dus ook verboden. In het vooruitzicht gestelde straffen lopen van 500.000 tot max 2 miljard forint voor de onderneming (5% jaaromzet), terwijl er strafrechtelijk ook nog twee jaar gevangenis op staat.

Na de vorige toestanden verbaast dit ons natuurlijk nauwelijks, hoewel de gekunsteldheid en de onbeschoftheid die van Erdogan even lijkt te willen overstijgen.

Dit zijn de belangrijkste paragrafen:
1.§
1) Het is verboden in Hongarije het hakenkruis, SS-teken, pijlenkruis, “sikkel en hamer”, vijfpuntige rode ster of deze afbeeldende symbolen (vanaf nu: dictatoriale symbolen) met als doel winst te maken te:
a) gebruiken
b) laten zien, of
c) goederen of diensten aan te bieden met dergelijke dictatoriale symbolen.
2) Het gestelde onder 1) geldt niet voor documentaires, educatieve, wetenschappelijke doeleinden waarbij de met de symbolen geassocieerde historische gebeurtenissen worden afgebeeld, noch voor doeleinden waarbij de geschiedenis of de huidige gebeurtenissen worden belicht met als doel voorlichting, verschijning of verkoop.
2.§
1) De regering kan per decreet – volledig of ten dele – ontheffing geven van het onder 1. § (1) gestelde verbod, als de aanvrager kan bewijzen, dat aan gebruik van het dictatoriale symbool een speciaal te billijken belang verbonden is, dat de door het dictatoriale symbool betrokken maatschappelijke groepering niet wordt gekwetst en dat het niet gebruiken van het symbool een onevenredig groot verlies oplevert voor aanvrager
(2) Op zichzelf is het feit dat de aanvrager de rechtmatige eigenaar is van het dictatoriale symbool als trademark, nog niet afdoende om te kwalificeren als een speciaal te billijken belang, noch – zonder nadere onderbouwing – voor het kunnen beroepen op onevenredig groot verlies.
(noot ongersman: je hoort ze gewoon nadenken, he?)
1.§
(1) Tilos Magyarországon horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot,
ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet (a továbbiakban: önkényuralmi jelkép) haszonszerzés céljából
a) felhasználni,
b)megjeleníteni vagy
c) önkényuralmi jelképpel ellátott árut vagy szolgáltatást értékesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, az önkényuralmi jelképekhez kötődő történelmi eseményeket ábrázoló művészeti célú, valamint a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás
céljából történőfelhasználás, megjelenítés vagy értékesítés esetére.
2.§
(1) A Kormány egyedi határozatával — teljes vagy részleges — felmentést adhat az
. 1. § (1)bekezdésében foglalt tilalom alól, ha a kérelmező bizonyítja, hogy az önkényuralmi jelképhasználatához olyan különös méltánylást érdemlő
magánérdeke fűződik, amely azönkényuralmi jelkép által érintett társadalmi csoport érzékenységét nem sérti, továbbá a jelkép használatától való tartózkodás súlyos és aránytalan érdeksérelmet jelent a számára.

(2) Önmagában az a tény, hogy a kérelmező önkényuralmi jelképet tartalmazó védjegy jogosultja, nem minősül sem különös méltánylást érdemlő magánérdeknek, valamint — külön indokolás nélkül — nem jogosít az aránytalan érdeksérelemre történő hivatkozásra sem.

 

Ákos dragging the Internet: een week van topratings

Politiek is een raar beest.

Zonder twijfel geeft deze week meer dan genoeg aanleiding om met een rode kop op de kar te springen bij de rest van de facebookers en dolle mina’s. De lynchstemming flakkert op en vrijdenkers sturen massaal negatieve zwangerschapstesten op naar het parlement. Het andere kamp doet – hoe origineel – oproepen tot boycot.

Waar gaat het over:

  • Op dinsdagavond zet zich langzaam het Echo TV – Ákos – Telekom – Lázár debacle in gang: een zelfreferende Ákos (zanger) dweept op een regeringsgezind TV kanaaltje met zijn tamelijk laat-middeleeuwse opvattingen over de rol van de vrouw (in de trant van: “het gaat er voor vrouwen niet om dat ze net zoveel geld verdienen moeten als mannen”), waarop Telekom, diens grote sponsor, de samenwerking verbreekt; János Lázár (regering) komt vervolgens melden dat in Hongarije iemand vanwege diens mening niet zal worden veroordeeld en ‘straft’ dan ook Telekom met het opzeggen van de samenwerking tussen overheid en Telekom, – later blijkt het te gaan om mobiel-internet contracten tussen ministeries en Telekom, wat natuurlijk niet zo fenomenaal vreselijk slecht nieuws is in financieel opzicht, maar de speldeprik is hiermee wel gegeven (en de koersval is bewerkstelligd).
  • Alsof het lente is springen uit de losse pols nog twee coryfeeen op om hun opvattingen te delen. Nou goed, alfa-man Kövér László, van wie we al een tijdje niets (al te geks) meer hadden gehoord, was eerder: “we willen dat onze dochters als hoogste mate van zelfverwezenlijking zouden beschouwen dat ze voor ons kleindochters baren” (Szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk.) Speech van Kövér op het Fidesz Partijcongres verslag gemeld door 444.hu
  • De kancelier – een politieke universiteitsmanager aangesteld direct door en met verantwoordelijkheden naar de regering (ik ga zijn naam niet eens noemen) – van de Technische Universiteit Budapest BME laat weten dat hij na de uitzending van de kookrubriek helpen kan om de aanwezige vrouwelijke studenten zwanger te maken:

     

Twee dagen later, donderdagavond, bedaren de gemoederen wat. Index.hu en de bloggers zijn gerustgesteld dat de internationale pers zich niet laat bedotten en dat die het eveneens gooit op seksisme (Fidesz is vies) ipv beperking van het recht op vrije meningsuiting (Telekom is gemeen). Er wordt nog wat nagefoeterd, wat rondjes gedraaid om af te koelen en dan is het tijd voor de anti-climax.

Zou het een afleidingsmanoeuvre zijn geweest? Ja en nee. Natuurlijk! Vanzelfsprekend zijn er belangrijkere dingen aan het handje! Index noemt de aankoop van TV2 door Andy Vajna, met staatsgeld.

Als we toch al in de mediasfeer zitten, waarom dan niet ook de verkoop van Origo.hu erbij gehaald? Verkocht door Magyar Telekom (ja, die!) aan New Wave, bedrijf van Szemery Tamás, verantwoordelijk voor VS.hu en nog wat dingen die ze liever niet, eh niet echt, over praten willen dat bekender wordt dan al …, was bij hen (kijk maar eens bij ze zelf, in hun artikel geen spoor van “we hebben er een broertje bij, hoi-hoi!” of zoiets, maar een droge mededeling waarna waarschijnlijk 90% van de lezers nauwelijks door heeft dat New Wave = vs.hu).

CEMP, eigenaar van Index.hu, had Origo.hu trouwens ook wel willen hebben. Hetzelfde Index dat als kritische volger van de overheid te boek staat. Die als eigenaar heeft ene Spéder Zoltán, bankier van FHB en nummertje 27 vorig jaar op de lijst met rijkste Hongaren. Dat CEMP kon in 2013 van alle reclamegelden die de overheid aan internet besteedde, meer dan de helft tegemoetzien.

Lachen is gezond, zeggen ze.

dank aan: http://orulunkvincent.tumblr.com