Tag Archives: referendum

Tudta! – stemadviseur 3: “… nemigen …”

ongersman.nlHet referendum komt eraan en ook bij de oppositie positioneert men zich voor het spektakel van het jaar: is nu wegblijven, “Ongeldig” stemmen, of “Ja” stemmen de beste oplossing?

Derde deel: hoe druk je je uit met twee staarten?

Het directe verband tussen de grote schrijver / filosoof Emil Cioran en vluchtelingen is minder eenduidig dan we denken dus daar zullen we hier verder niet op in gaan. Wat we wel gaan doen, is de beschouwelijke instelling van deze in Parijs aangespoelde Roemeen gebruiken om iets te zeggen over de kunst van de twijfel.

“Onze enige keus is die tussen verstikkende waarheden en heilzame zinsbegoochelingen!”

Écartélement, 1979

De in 1995 overleden Cioran was het grootste deel van zijn leven misantroop – maar dan wel een productieve. Met grote voortvarendheid gebruikte hij kilo’s paradoxen om alledaagse, wereldse, vergankelijke en andere kwesties te ‘bevriezen’. Zijn werk is als het atelier van een taxidermist: overal juxtaposities van vorm en functie, betekenis en illusie. Alleen zó kun je overstijgen. Balancerend op anticoncepten.

Nemigen – de majestueuze betekenis van het woord zelf zegt het al: niet echt.

Ja-stemmers, wegblijvers, ongeldigen. Een kennis van me is bang dat niet gaan, mogelijk zou kunnen leiden tot opname op geheime Fidesz-lijsten. Iedere stemmer wordt namelijk geregistreerd maar wat er gestemd wordt, is gelukkig nog steeds geheim. Fidesz schijnt inderdaad losse handjes te hebben als het gaat op privacy-bescherming (zie de registratie van en oproepen aan in het buitenland verblijvende Hongaren via de ambassades), dus ik ga ze de kost niet geven die om die reden in het stemhokje opduiken. Voorwaar: een negatieve keuze!

En dan zijn er nog die sowieso vinden dat ze een signaal af dienen te geven. Ja-stemmen valt dan nog steeds niet altijd mee en is mogelijk ook niet precies wat je zeggen wilt. Behalve dat het tegen je kan gaan werken kan wegblijven ook op andere manieren verkeerd worden uitgelegd. Ongeldig daarentegen is en ongeldig en absoluut. Echter, als overeindblijft dat 20% van de Hongaren geen stembiljet op de post kan doen, zie de buitenlandse stemgerechtigden, wordt het pas echt interessant.

Voor iedereen die een beetje rationeel nadenkt bij dergelijke kwesties, is er uiteindelijk maar één keus mogelijk:

Stemadvies van de Kétfarkú Kutyapárt (Hond-met-twee-Staarten-Partij) – en van ongersman: Ja EN Nee

Zo moeilijk is dat niet. Zelfs Cioran was ooit een rechtse meedrijver.

 

 

Tudna? – stemadviseur 2: “… of voor altijd zwijgen!” (DKLMPMSZMLP)

pickHet referendum komt eraan en ook bij de oppositie positioneert men zich voor het spektakel van het jaar: is nu wegblijven, “Ongeldig” stemmen, of “Ja” stemmen de beste oplossing?

Tweede deel: de tramptrojka MSZP, DK, Együtt PM en wat dies meer zij.

We mogen namelijk wel opschieten als voor 2 oktober alle mogelijke keuzes zorgvuldig besproken dienen te worden. Hoe was het ook al weer? In de jaren negentig en vlak daarna was democratisch Hongarije verdeeld in de historische partijen MDF en Kisgazdapárt, in de MSZP (opvolger MSZMP, alias de socialistische kaderpartij), MIÉP (de voorganger van Jobbik), SZDSZ (van Göncz Árpád cs.) en new kid on the block FIDESZ. De laatste heeft met de jaren fijn de MDF en Kisgazdapárt opgegeten, de SZDSZ met de MSZP in één kamp gedrongen (“voor of tegen ons!”) en de Jobbik, ja, die leven nog! Tel daar dan de LMP bij op – niet voor niets de “Politiek Kan Anders”-partij en je krijgt een redelijke indruk van het niveau cluster-fuck dat Fidesz – met nauwelijks verholen opwinding van de kant van het MSZP core-blok – heeft behaald.

Act 2: Gyurcsány valt en richt (zich) een nieuwe partij op: DK. Bajnai Gordon, die Gyurcsány’s rotzooi mocht opruimen, ziet ook ergens licht en richt zich een partij op: Együtt. De MSZP, vanzelfsprekend, is onwendbaar als een stoomboot en zinkt net zo langzaam: blijft.

Act 3: De LMP valt uiteen in LMP en PM, welke laatste weer aansluiting zoekt bij de Együtt van Bajnai Gordon / Juhász Péter, wordt derhalve Együtt PM. Met deze partijen hebben we de Boedapester progressieve, ‘ongebonden’ linkervleugel te pakken, mensen die bijvoorbeeld redelijk succesvol zijn in lokale verkiezingen en met thema-acties als de Internetdemo’s en de persvrijheid.

Act 4: Met de LMP samen zijn er nu weer minstens vier partijen bezig op het linkerfront, geen wonder dat de samenwerkingsverbanden voor de 2014 verkiezingen meer verwarring dan nut opleveren. De MSZP blijft een wijdvertakte congres-partij met nog altijd veel macht op het platteland, Gyurcsány’s DK kan nog steeds rekenen op vele verhitte edoch hardhorende bejaarden en Együtt PM is net als een reis naar Australie: sympathiek maar het komt er maar niet van.

Profileren, dus! Maar hoe?

De MSZP houdt de partijdiscipline in ere en berispt een parlementslid dat in de pers foute sympathien vertoont. Duidelijk: BOYCOT. DK, altijd in voor een verzetje. Duidelijk: BOYCOT. Együtt PM – moet ik daar nog over uitwijden? Duidelijk: BOYCOT. De LMP, die in andere opzichten al bewezen had op het Hongaarse platteland niet zelfstandig te kunnen overleven: Laat het aan de mensen ZELF over. Oh! Bijna vergeten, nog een splinter in de kleinste teen van Orbán – Fodor Gábor, oud-SZDSZ, nieuw MLP (Liberale Partij) zegt: JA.

– Ja?

– Ja!

– Oh.

Ongeveer alle meer of minder gevestigde partijen aan linkerzijde vinden dus dat het Hongaarse volk massaal weg moet blijven over de vraag:

Wilt u, dat de Europese Unie ook zonder instemming van het Nationale Parlement verplichte vestiging van niet-Hongaarse staatsburgers in Hongarije kan voorschrijven?

En Fidesz rijdt zonder mankeren de scheefste schaats ooit nu in een Afrikaanse krant advertorials blijken te zijn verschenen voor de zgn letelepítési kötvény, waarbij je als rijke immigrant jezelf een verblijfstatus in Hongarije kunt investeren.

Maar ja, negeren, dus.

Tudja? – stemadviseur 1: ‘Doorbreek de hyper-hypocrisie!’ (TGM)

ongersman.nlHet referendum komt eraan en ook bij de oppositie positioneert men zich voor het spektakel van het jaar: is nu wegblijven, “Ongeldig” stemmen, of “Ja” stemmen de beste oplossing? In deze miniserie enkele belangrijke opvattingen en sleutelfiguren, soms tegen wil en dank. Eerste deel: Tamás Gáspár Miklós.

In de jaren na de Omwenteling van 1989 was de Hongaarse politiek –  net als de rest van Oost-Europa – hard toe aan een grondige positiebepaling. Wat is progressief en conservatief, wat is ‘links’ en ‘rechts’ nog of weer ten opzichte van het socialisme dat op de schop ging? Waar sluiten we bij aan, welke globale politieke trends en ontwikkelingen zijn er, wat biedt het post-moderne tijdsgewricht?

Tamás Gáspár Miklós was erbij. TGM was erbij als schrijver-filosoof, activist en zelfs als parlementslid. In zijn klassieke tekst búcsú a baloldaltól (‘afscheid van links’) uit 1989 probeerde hij het politieke landschap te schilderen waarop Hongarije de komende decennia uit de voeten kon. Zoals het een goed psycholoog betaamt, werd hij toen al en nog steeds door zijn patienten beurtelings op de schouders gehezen en van onderen afgezeken (wat hij hier zeggen wil over het nieuwe systeem dat door Orbán cs wordt verwezenlijkt, blijft namelijk zelfs voor het links-kritische NOL-publiek grotendeels in het ongewisse).

Gelukkig lijkt TGM zich in deze tijden van referendum en andere onbestemdheden weer meer te gaan roeren. In een eveneens recent Egyenes Beszéd aflevering over vluchtelingen zegt hij (minstens) twee interessante dingen:

  1. De omstandigheid dat in Hongarije de medemenselijkheid zo weinig voorstelt, dat er vier miljoen mensen zijn – zieken, werklozen en andere economisch zwakkeren, bejaarden, daklozen – die structureel niet door de samenleving geholpen worden en ook niet geholpen zuillen worden, die omstandigheid maakt dat het voor veel Hongaren een psychisch te grote stap is om een (zelfs beperkt) aantal vluchtelingen op te nemen (te helpen, etc).
  2. Het opperen van de mogelijkheid hulp te bieden aan een (zelfs beperkt) aantal vluchtelingen wordt door de tegenstanders van dergelijke hulp gezien wordt als een persoonlijke aanval, alsof zij, de tegenstanders, slechte mensen zouden zijn. Pertinent en massaal weigeren is dus voor het zelfbeeld een betere keuze.

Staat u mij toe hier nog één puntje van mezelf aan toe te voegen en wel over het verkeer in Boedapest. Slimmere mensen hebben gezegd dat het verkeer geen afspiegeling vormt van de samenleving, of liever: dat de verkeerscultuur van een land of een stad een zodanig afgesloten sub-cultuurtje vormt, dat verregaande parallellen met het basismateriaal niet zonder meer getrokken mogen worden, desalniettemin meen ik persoonlijk dat in vergelijking met de Duitse, de Nederlandse, de Beligische of de Italiaanse situatie de Hongaarse straatgevechten van de kant van de ‘slachtoffers’ – bij voordringen, bijvoorbeeld – een al te grote lijdzaamheid tentoonspreiden. Zelden of nooit wordt er opgetreden tegen de ‘bunko’s’. Het merendeel van de weggebruikers lijdt onder de slimmigheidjes van een kleine minderheid – waar kennen we dat van – en doet er weinig aan. In het openbaar zijn Hongaren namelijk, met een mooi Hongaars woord, al te jámbor (coulant, meegaand) ingesteld.

En, volgens mij, niet alleen in het verkeer. Deze mentaliteit heeft in eerste instantie kenmerken van een plattelandsmentaliteit. Het oude respect of liever nog ontzag dat Hongaren hebben voor zwarte audi’s en grote mercedessen, en in groter verband voor Boedapest en wat daar gebeurt, misschien ook nog wel voor het Wenen van vroeger maar in ieder geval voor Brussel van nu, voedt diep onder de oppervlakte de wortels van dit hyper-hypocriete fenomeen. Gek genoeg komt Fidesz namelijk ook van het platteland en is eigenlijk anti-elitair. Vandaar dat ze zo hard bezig zijn zichzelf een houding te geven en tegelijkertijd te breken met de stadse elite. Vandaar de wat spastische oplossingen voor de oude toestanden die nu volgens de Partij doorbroken of omgebogen dienen te worden: de regressieve feestelijkheden rondom de Grondwet, dat gedoe met die paarden op het Hősök tere, het regeringskwartier dat niet door ging, de verhuizing van president en premier naar de burcht met alle toeters en bellen van dien en nog veel meer zaken waarbij Fidesz vooral aan zichzelf duidelijk probeert te maken dat het zwaartepunt wat haar betreft niet meer dáár, niet meer in het oude centrum, niet meer bij die instituten ligt, maar ergens anders.

En noodgedwongen is dat ergens anders vaak een terug: een terug naar af, een terug naar vroeger, een terug naar het platteland, een terug naar de essentie. Zoeken-zoeken-zoeken, dus, als een patient bij de psycholoog.

En terug naar TGM, (hopelijk), die dat prima in de gaten lijkt te hebben. In ATV’s Egyenes Beszéd Ráadás  mag hij bijvoorbeeld komen uitleggen dat Bayer Zsolt – stelt u zich dit eens voor – tot inzicht zou zijn gekomen!

TGM: “Maar dan nog is het opmerkelijk dat Bayer Zsolt vandaag in een interview met Mandiner gezegd heeft: ‘Ze hebben gelijk, die mensen die protesteren tegen mijn optreden [de mensen die hun onderscheidingen hebben teruggegeven, ongersman]'”

Commentator: “Ach dat gaat alleen om het schelden, verder verandert er niets.”

TGM, feller: “Nee, het gaat erom, dat hij gezegd heeft dat het niet kan wat hij doet of gedaan heeft. Dat hij heeft ingezien dat hij verkeerd bezig is geweest!”

Ik kan uren naar hem luisteren. Mensen zoals hij confronteren je met je eigen geloof, je diepe wens om op jezelf te durven vertrouwen, je eigen afwegingen te durven maken. Om het niveau van ‘de splinter in het oog van de ander en de balk in je eigen oog’, dat we zo gewend zijn te hanteren, te overstijgen en in te ruilen voor – op zijn minst – ‘zij die zonder zonden zijn, werpe de eerste steen’.

Stemadvies TGM: “laten we goede mensen zijn” – JA

 

 

Betudteling

einstein_questionWilt u, dat de Europese Unie ook zonder instemming van het Nationale Parlement verplichte vestiging van niet-Hongaarse staatsburgers in Hongarije kan voorschrijven?

Heel wat van de dingen die mis zijn aan de politiek in Hongarije – en aan het regime van Orbán in het bijzonder – zijn terug te vinden in deze referendumvraag.

Okee, ook een heleboel dingen niet. Die moet je je erbij voorstellen, – niet dat dat nou zo moeilijk is.

Wat – in een notedop – was er ook alweer mis aan het regime van Orbán?

  1. Dat het recht van de sterkste het enige recht is geworden;
  2. Dat de regering hetzelfde is geworden als de overheid;
  3. Dat ‘kerk’ en staat weer dichter naar elkaar kruipen (‘kerk’ in brede zin: in opvoeding/school, in economisch, burgerlijk en cultureel leven);
  4. Dat autoriteit een doorslaggevend argument is geworden;
  5. Dat corruptie een beleidsinstrument is geworden;
  6. Etcetera.

En kom nou niet met het verhaal dat het wel zo moet, bijvoorbeeld omdat Hongarije nog steeds gezuiverd dient te worden.

Of een sterke leider nodig heeft.

Of dat duizend asielzoekers opvangen (op kosten van de EU) nou zo’n vreselijk probleem is.

Of dat er geen andere manieren zijn om Merkel duidelijk te maken dat ze mogelijk niet erg slim bezig is en/of was.

Of dat het echt een nationaal belang is om de nationale schapenkudde op een nationale referendumdag een nationaal kruisje te laten zetten als ze nationaal bij elkaar gejaagd staan te dringen in de stemhokjes (op nationale kosten van de schaapjes zelf).

einstein_authority2

Tudta? Tudja? Tudna?

Ik snap weinig van zijn theorien (daar zijn andere blogs voor) maar ik vind zijn quotes leuk.

Nog een quote, dan, maar dan van een overlevende van de collectieve zelfmoord in Jonestown, in 1978:

What would someone have to tell you, or have to do to you, to have you do something that you couldn’t possible believe you were capable of?

Ik weet het – een tikkeltje aan de dramatische kant. Dat heeft Ongersman eigenlijk niet nodig …

Klopt! Helemaal waar!

Maar in Rome, doe als de Romeinen!

Nietwaar, Albi?

einstein_crap2