Tag Archives: verkiezingen 2018

Gezocht: cursusleiders teerling werpen

ongersmanTien dagen verder. De Hongaarse meerderheid plukt nog wat aan haar eigen en elkanders wonden. Bij de LMP breekt de pleuris uit en wordt de zero-gewelds-tolerantie regel grof getackeld. Bij de Jobbik bieden de wolven aan om de ‘volkspartij’ weer naar huis te brengen. De rest van de oppotente impositie staat eigenlijk al te dringen voor de ingang van het parlement, – oh nee, voor de beroepscommissie van de Nationale Verkiezingsraad, – oh nee, voor de achteringang van het parlement (wat nu met de vers gekozen Tordai Bence (MSZP-Párbeszéd) die vorig jaar nog voor eeuwig door kamervoorzitter Kövér verbannen was uit dat parlement waar het volk hem toch zo graag stickers zou willen zien plakken, voor wat het waard is?).

Orbán en  zijn houten paard Illiberal krijgen dan misschien wel een schop hier en een por daar – van Macron uit Brussel, van 100.000 demonstranten, van (Semi-)intellectuelen die Opgestelde brieven van contra-Revolutionairen Ondertekenen zodat ze ook eens op een lijSt terechtkomen, van mondiale kranten, van u, van Ongersman, enz. – maar hiervan dringt slechts bitter weinig door tot de bovenkamertjes van hem en zijn vriendjes. Big daddy schijnt er juist twee keer zoveel zin in te hebben gekregen om er nu hard in te gaan (tegen wie er gevoelig voor is), getuige dit testosteronfilmpje met in de onbetwiste hoofdrol een uberfitte Orbán als narcistische spits die net 6-2 heeft gescoord maar het natrappen niet kan laten.

De Nationale Kiesraad van Patyi – inderdaad, degene die in het hierboven aangehaalde filmpje door het slijk wordt gehaald  – meldt nu net dat er 150 bezwaren zijn ingediend. Vooral in districten in Miskolc (Jobbik) en in Pest (LMP) wordt er door de oppositie op nieuwe verkiezingen aangedrongen en het zou in ieder geval wat zijn, als dat de tweederde meerderheid zou kunnen gaan kosten.

Los daarvan zijn de electorale feiten nu definitief ingedaald. Het systeem helpt Fidesz enorm en als er fouten worden gemaakt, dan werken die in de regel in het voordeel van de grootste. Maar alles bij elkaar heeft Fidesz gewonnen. Zij zijn de slimste geweest in het spel dat ze zelf hebben verzonnen, waarvoor ze zelf de regels hebben opgesteld, dat ze zelf leiden en controleren en, indien nodig, veranderen: maar nog steeds mag ook dit een vorm van winnen heten.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Kunnen we de koffers nu echt pakken? Hoe schrap dienen we ons nu te zetten om vier jaar hernieuwd getreiter te overvleugelen?

Of is er ‘hoop’, voor, bijvoorbeeld, de verkiezingen voor de gemeenteraden en voor het Europees Parlement, volgend jaar?

Onze hulp in donkere dagen, Ungváry Krisztián, onderscheidt de volgende vier wielen aan de Fidesz-kar:

  • Er zijn de sekte-leden – de onverbetelijke aanhangers;
  • Er zijn de afhankelijken – met name in achtergestelde gebieden, die weinig toegang tot informatie hebben;
  • Er zijn de vertrouwelingen – de NER-ridders, die in hoge mate profiteren van het systeem;
  • En er zijn diegenen die niet tot bovengenoemde drie groepen behoren, wel degelijk toegang hebben tot alternatieve informatie maar toch op Fidesz stemmen.

De tweede en de vierde groep lijken hiervan de grootste groepen te zijn. Dat er in de dorpen de afgelopen tijd niets is gedaan om een alternatief geluid te laten doorklinken, is inmiddels breed uitgemeten. Er zijn echter (categorie vier) dan nog hele volksstammen die een onoverkomelijke weerzin voelen bij het stemmen op de oude garnituur (MSZP en DK, met name) of die – als puntje bij paaltje komt – er niet in kunnen geloven dat een andere partij dan Fidesz op dit moment een functionerende regering zou kunnen leveren.

En deze notie is op de reservebank minder makkelijk te verteren. De politici en politieke partijen dienen derhalve nog een paar tandjes harder aan het werk te gaan als ze hun beloftes ook buiten campagnetijd een voedingsbodem willen verschaffen. Niet iedereen is bereid tot een proteststem in het luchtledige. En wie daar de beste papieren voor hadden, in de tussenliggende jaren, dat waren toch echt Jobbik en Momentum.

Bouwen aan een alternatief. De meerderheid wil best!

 

 

 

 

Hongaarse verkiezingen: wanneer komt de lat waar acceptatie onderdoor moet, echt te laag te liggen?

Met updates!

Als dit vrije en eerlijke verkiezingen waren, hoe groot mag dan dat deel van de kiezers worden dat het tegendeel ervaart? En hoe kom je daarachter? Hier alvast in een notendop nogmaals het ingewikkelde Hongaarse kiesstelsel, want deze week zal moeten blijken wat er over is van deze democratie.( Correct me if I am wrong!)


Er zijn twee manieren om een mandaat te krijgen:

1) Via directe verkiezingen in de 116 binnenlandse kiesdistricten. Kandidaten stellen zich verkiesbaar in de plaats waar ze wonen, waarna op hen gestemd wordt door Hongaarse kiezers die ook wonen in die plaats / dat district. Ook individuele kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen en zo een mandaat verwerven – zie Pécs.

Partijen die in minstens negen provincies en nog een bepaald aantal districten in Budapest een kandidaat hebben, worden beschouwd als landelijk en krijgen meer financiering. (Partijfinanciering kan overigens weer worden teruggevorderd als er onvoldoende resultaat is behaald – zie Együtt.)

2) Via de landelijke lijst. Het andere biljet gaat over de landelijke lijst, waaraan alleen landelijke partijen meedoen. De zetels die hier beschikbaar staan worden verdeeld op basis van regels waarin de uitgebrachte stemmen in de districtsverkiezingen ook nog een rol spelen.

Stel dat in een bepaald district 3 kandidaten zijn. Nummer 1 krijgt 45% of 9.000 stemmen, nummer 2 35% of 7.000 stemmen en nummer 3 had 20% of 4.000 stemmen. Dan gaan zowel de stemmen die helemaal verloren zijn gegaan – alle stemmen van kandidaat 2 en 3, dus, maar ook nog eens de 9.000 min 7.000 is 2.000 van de winnaar (zogenoemde winnaarscompensatie) over naar de landelijke lijst om daar als compensatiestem te worden opgeteld bij de totale aantallen. Als alle reguliere stemmen (die landelijk uitgebracht zijn op kandidaten van de landelijke lijsten) en deze compensatiestemmen zijn opgeteld, is bekend hoeveel stemmen een zetel ‘kost’ en kunnen met deze verdeelsleutel de 93 restzetels worden verdeeld.

De eenzame nationaliteiten-zetel – nemzetiség – is, als ongersman er niet ver naast zit, weer een ander verhaal en naar het zich laat aanzien, de oorzaak van verschillende problemen. De regeling rond de nationaliteitenvertegenwoordiger is namelijk nieuw en zorgde voor fouten van de kiescommissies en gedelegeerden in tientallen districten, waarna de hieronder genoemde problemen met ongeldigheid en het vervolgens af moeten trekken van stemmen, ontstond.

Maar wie mag er nu één keer en wie mag er nu twee keer stemmen? Hongaren met een adres in Hongarije krijgen twee stembiljetten: één voor het district en één voor de landelijke lijst. Hongaren met Hongaarse nationaliteit en stemrecht maar zonder adres in Hongarije zelf (de etnische Hongaren in de buurlanden), kunnen alleen een stem uitbrengen op de landelijke lijst.

De stemmen voor de landelijke lijst komen dus ook ten dele uit Roemenie, Servie en andere gebieden waar Hongaren van oudsher wonen. Dat deze külhoni staatsburgers hun stem kunnen uitbrengen is pas sinds 2011 zo geregeld. Hoe sy,bolisch hun deelname is, valt te bezien: tijdens de verkiezingen zijn er meer dan 250.000 stemmen door geregistreerde külhoni staatsburgers uitgebracht – 70% van het geregistreerde totaal – en die schijnen meer dan 93% op Fidesz te hebben gestemd.

Átjelentkezni (stem uitbrengen in een ander district), waar veel over te doen was, betekent dat een kiezer fysiek ergens anders gaat stemmen dan in de aangewezen kieskring in het woondistrict. Dit kunnen dus andere districten worden of ambassades en consulaten. Het is dus niet zo, dat je kunt stemmen op een kandidaat van een ander district.

Om je stem ergens anders te kunnen uitbrengen dien je dat van tevoren aan te melden. Voor veel Hongaren die in het buitenland wonen was deze átjelentkezés dus de manier om in London of in een ander (eventueel ook Hongaars) district je stem uit te brengen. In westerse landen en de VS, bijvoorbeeld, hebben vele átjelentkező op de ambassade of per post gestemd. Op de consulaten en ambassades in de buurlanden als Roemenie, bijvoorbeeld, zijn er van deze twee keer stemmende átjelentkező niet zo heel veel geregistreerd: slechts enkele honderden. Er zijn daarentegen miljoenen stembiljetten voor alleen de landelijke lijst naar Hongarije gekomen.

Welke van deze categorien op dit moment wel en niet geteld, verwerkt en in het voorlopige eindresultaat meegenomen zijn kan lastig zijn om te duiden. Heel wat stemmen – zowel districts als landelijke – zijn nog onderweg.

Evenmin valt het makkelijk te bepalen of de 48% die op Fidesz heeft gestemd, nu alleen via de landelijke lijst is of de totale, gewogen sympathie die kiezers in de vorm van een stem – district en/of landelijk – op de partij hebben uitgebracht. Want het moge duidelijk zijn dat de uitkomsten van de beide lijsten totaal verschillend kunnen zijn wat partijpreferentie betreft en ook anders doorwerken. Het taktisch stemmen, bijvoorbeeld, had alleen betrekking op de districtslijst.

Dat er dingen zijn mis gegaan, is evident. Hoe structureel en in welke categorie deze zaken zullen thuishoren, is een tweede vraag.

Uitspraak 1: De verkiezingen zijn niet eerlijk geweest

Het staat buiten kijf dat er sprake van scheve informatie, vermenging van staat en partij, het uitoefenen van druk dmv partijfinanciering en een kiesstelsel dat Fidesz-vriendelijk is.

Uitspraak 2: Een grote slag is geleverd tussen de buitenlandse Hongaren

Gyurcsány heeft met zijn omineuze video op een rare manier aandacht proberen te vragen voor het enorme propaganda-voordeel dat Fidesz in de etnisch Hongaarse gebieden heeft weten te benutten. Los daarvan is het veel moderne Hongaren toch echt wel een doorn in het oog dat ‘buitenlanders’ stemrecht hebben in ‘hun’ land. Dit wordt vervolgens gecombineerd met de berichten over onregelmatigheden rond dat stemmen over de grens, bijvoorbeeld aangaande de rol van ter plaatse bestaande, aan Fidesz gelieerde organisaties en brigades, waardoor dit al met al een vruchtbaar terrein is voor twijfel.

‘Buitenlandse’ Hongaren met adres kunnen echter ook gastarbeiders zijn die (tijdelijk) naar het (voornamelijk westelijk) buitenland zijn afgereisd om te werken ed. Dit zijn eveneens aanzienlijke aantallen, zoals bekend. In verband hiermee was al gemeld dat kiezers ter plaatse hun papieren niet op tijd hadden ontvangen, waardoor het per post op tijd naar Budapest opsturen een onmogelijke opgave was gebleken. (Op index.hu werden, om de moed erin te houden, al ‘klassementen’ bijgehouden van kiezers die duizenden kilometers moesten reizen om nog op tijd hun stem geldig te kunnen uitbrengen op ambassades als die in Japan of Canada.) Bij buitenlandse átjelentkező, zo is de verwachting, liggen de sympathien doorgaans niet direct bij de zittende regering.

Een ander merkwaardig geval in dit opzicht speelde rond de grensstreek gevestigde Oekrainers/etnische Hongaren, die met zijn twintigen in kippenhokken in de grensstreek zouden wonen. Dit zijn dan van origine ‘külhoni’ Hongaren, van buiten de grenzen dus, die zich in het moederland zouden hebben gevestigd en dus twee keer kunnen stemmen.

De rijen die we hebben gezien in Budapest, waren de átjelentkező binnen Hongarije, waarbij het niet eenvoudig of zelfs onmogelijk is te zeggen wie dat zouden zijn geweest en of hier een effect vanuit zal zijn gegaan.

Uitspraak 3: Er is gefraudeerd

Sommigen weten het zeker, anderen wachten op bewijzen (444.hu heeft een lange lijst). In de loop van de week zijn al meerdere gevallen van op zijn minst verdacht, mogelijk foute handelingen zichtbaar geworden, waarbij in min of meer alle gevallen Fidesz ‘jól járt’.

Maar dit zal dan weer ten dele aan de oneerlijke kieswet liggen. Hoeveel stemmen er zijn geschrapt vanwege fouten van de kiescommissies en eventueel welk deel daarvan verwijtbaar of opzettelijk is geweest, zal zeker onderwerp worden van debat.

In kleinere kieskringen komt het voor dat door onbekende oorzaken of door (aantoonbare) ‘fouten’ van de commissie, zoals het uitgeven van twee landelijke lijsten ipv district- en landelijke biljetten, er uiteindelijk een te hoog aantal landelijke stembiljetten in de urn is aangetroffen. In die gevallen schrijft de wet voor dat van alle partijen waarop gestemd is in deze afdeling (of kieskring), een gelijk aantal stemmen dient te worden afgetrokken. Op deze manier hield in een kieskring in Baranya alleen de Fidesz uiteindelijk stemmen over (ging van 93 naar 68) terwijl de hele oppositie werd gedelete toen er 25 stemmen dienden te worden afgetrokken.

De mogelijkheden om met opzet fouten te veroorzaken op het menselijke traject hangen in extremo slechts af van de creativiteit en de pakkans; later, op de overgang mens-machine, worden de kansen nog eens vergroot door de omstandigheid dat de stemcomputers een storing hadden.

Wat één en ander te betekenen heeft en hoe dan wordt niet makkelijk om helemaal boven water te krijgen. De opgemaakte rapporten (jegyzőkönyv) van de kieskringen blijven nog even onbereikbaar maar komen mogelijk op woensdag beschikbaar. Wat er dus aan zaken op dit moment naar boven komt, is gebaseerd op de statistiek (vergelijking van de waarden al ingevoerd op valasztas.hu), en hier en daar op vergelijkingen op basis van enkele foto’s van gedelegeerden en, in enkele gevallen, op verklaringen van ooggetuigen en kiezers ter plaatse.

Helaas is op ditzelfde moment één van de belangrijkste ‘onafhankelijke’ – maar in ieder geval kritisch – media, de papieren en online krant Magyar Nemzet, gestopt per vandaag. De eigenaar, Simicska Lajos, heeft er een punt achter gezet.

Origo-Magyar Hirlap: “Soros vervangt de volledige oppositie”

ongersman.nl
Bron: index.hu

In deze turbulente tijden – waarin het nog-niet-ge-elfogyott “regimentje” uit het Transsylvanische heuvelland de bonus van de voorzitster van het nationale verkiezingsorgaan ernstig vooruit lijkt te helpen en omgekeerd evenredig de geloofwaardigheid van de verkiezingsresultaten met het uur daalt – hebben we gelukkig de beschikking gekregen over een cruciaal stuk informatie, verschenen en met goede bedoelingen geleend van de volgende primaire staatsmedia-organen, Magyar Hírlap en Origo.hu.

Lees en huiver:


Soros vervangt de volledige oppositie

De opdracht tot het organiseren van de nieuwe oppositie is gegaan naar zijn meest trouwe volgeling, Márton Gulyás

MH – 2018.04.10. 16:50

Na de enorme twee-derde meerderheidsoverwinning van Fidesz is Soros György met ongeevenaarde snelheid begonnen met het één voor één vervangen van de hele Hongaarse oppositie. Naar zijn mening is het duidelijk gebleken dat de oppositie absoluut niet in staat is om Fidesz ook maar een haar te krenken. Laat staan Fidesz te verslaan.

Soros heeft Hadházy Ákos, de co-leider van LMP,  enthousiast uitvoerder van het Soros-plan en de man die ervoor probeerde te zorgen overal een sorosist op te kunnen stellen tegenover de regeringskandidaat, vervangen. Hij heeft zijn taak niet kunnen vervullen en dient te vertrekken – zo schrijft origo.

Op vergelijkbare wijze is het hele bestuur van MSZP weggejaagd. De MSZP, die bereidwillig een sorosist van een vreemde partij heeft binnengehaald als kandidaat-premier, Karácsony Gergély.

Ook Vóna Gábor, die zijn radikale partij naar links heeft opgeschoven en die zijn steun betuigde voor de Soros universteit, mocht niet blijven.

Het is duidelijk: er moet een nieuwe oppositie komen. Een oppositie, die steevast precies doet wat gevraagd wordt, die van het accepteren van de vreemdelingequota tot en met het afbreken van het hek, alles doet, wat Soros zegt.

Het organiseren van de nieuwe oppositie is opgedragen aan Gulyás Márton, zijn trouwste man en vertrouweling.

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat een groot deel van de oppositie door Soros György gefinancierd en gespekt wordt vanuit Amerika, met inzet van alle nodige middelen qua geld, energie en organisatie.  Bij de verkiezingen van 8 april is echter gebleken dat niets is bereikt met deze geldelijke en morele steun.

Terwijl Soros zichtbaar bezig is met het veranderen van het oppositie-pallet, kan hij niet anders dan het resultaat van de democratisch verkiezingen accepteren.

Soros heeft ook de beslissing van Groot Britannie om de EU te verlaten niet geaccepteerd en nadat dat besluit binnen democratische kaders tot stand was gekomen, is hij begonnen met het spekken van anti-Brexit groepen. Vandaag nog heeft 888.hu geschreven dat deze organisaties nieuwe ondersteuning gaan krijgen, en dat Soros wel zal moeten accepteren wat de Britse burgers hebben besloten.

Gulyás organiseert de demonstratie al

Gulyás is vanuit de achtergrond al bezig met het organiseren van de demonstratie voor dit weekend. De organisatie heeft geweldadige oproepen gedaan: ze praten over revolutie en ze hebben het over machtsuitoefening naar amerikaans model.

Soros dient nu voor zeker te gaan. Zijn trouwste man, Gulyás Márton, is nu als leider van de nieuwe oppositie benoemt en zal ook de opdracht tot het organiseren ervan uit gaan voeren.

Bron: Origo

 

 

 

 

Breking: aan diggelen!

ONGERSMAN
Uitslag naar 444.hu

In de parlementsverkiezingen van 8 april heeft Fidesz een grote overwinning behaald die tot een nieuwe twee-derde meerderheid zal leiden als alle stemmen straks binnen en verwerkt zijn. Zowel in de 106 kiesdistricten als op de landelijke lijst (resterende 93 zetels – direct gekozen of verrekend met compensatiestemmen van de disctrictslijsten) was de uitslag eenduidig.

In de districtsverkiezingen behaalde FIDESZ bijna overal een comfortabele overwinning – 91 van de 106 zetels. Op de landelijke lijst stemden bijna 50% van de kiezers op de regeringspartij, waarmee nog eens 42 zetels werden bezet.

Oppositiepartijen presteerden zonder uitzondering slecht. Districtszetels zijn alleen behaald in Boedapest (12) en in 3 districten buiten de hoofdstad: Pécs (onafhankelijk), Szeged (MSZP), Dunaújváros (Jobbik). Alleen in Boedapest is er sprake van substantieel tegenwicht: van de 18 districten heeft Fidesz er 6 binnengehaald, de MSZP-P: 7, DK: 3, LMP: 1, Együtt 1. Via de landelijke lijst bereikten ze de volgende aantallen resultaten: Jobbik: 25, MSZP-P: 12, LMPO: 7, DK: 6 zetels.

Waar Fidesz tevreden kan zijn is de klap aan de zijde van de oppositie enorm. Meerdere lijsttrekkers hebben vrijwel onmiddelijk hun ontslag genomen of aangeboden – Vóna Gábor van de Jobbik, Molnár Gyula/MSZP, Fekete Győr András/Momentum (geen zetels), Júhász Péter/Együtt, Hadházy Ákos (co-leider)/LMP.

Evaluatie van de verkiezingen leidt tot het volgende algemene beeld:

  • Fidesz heeft onvermoede reserves kunnen aanboren, vooral op het platteland.
  • De halfslachtige samenwerking van de linkerflank rondom terugtredingen in de districten heeft misschien wel net zoveel kwaad gedaan als goed, zowel in de districtsresultaten an sich als in de beeldvorming en daarmee het overall resultaat van de betrokken partijen.
  • Vooral Jobbik – die nergens terugtrad – lijkt in de districten voortdurend tussen wal en schip te zijn gestrand, terwijl de kandidaat van linkerzijde niet zelden net te kort kwam.
  • Het verlies van de burgemeesterverkiezingen in Hódmezővásárhely was mogelijk een tijdige alarmbel waardoor Fidesz uiteindelijk alle mogelijke middelen heeft ingezet om herhaling van een dergelijk scenario te voorkomen.
  • Onregelmatigheden zijn hier en daar voorgekomen maar lijken het algemene beeld van de verkiezingen niet te hebben beinvloed.

 

Rest ons deze wens:

Geen betere wraak dan een goed leven!

 

Hongaarse verkiezingen: ” ‘Dem Reinen ist alles rein’, …

ongersman.nl
(google)

 – so spricht das Volk. Ich aber sage euch: den Schweinen wird alles Schwein!“ (Friedrich Nietsche)

De campagne haalt altijd het beste in de mens naar boven. Een dag voor de verkiezingen dient ook ongersman zich af te vragen of het echt veel zin om die grabbelton van onregelmatigheden en negatief-pikanterien weer tevoorschijn te halen.

Bijvoorbeeld door te vertellen dat het gerommel met de verkiezingen een herkenbare geopolitieke component heeft gekregen: Waar kiezers in westelijke landen – Canada, West Europa – melden dat stembiljetten niet op tijd zijn ontvangen en nu onmogelijk op tijd terug kunnen worden gestuurd naar Budapest, levert een blik over de zuid- en over de oostgrens een totaal ander beeld op. Fidesz-gelieerde lokale partijen en organisaties verzamelen in grote aantallen stembiljetten, helpen met stemmen en verzorgen de post naar Budapest; dat deze clubs in hun enthousiasme meerdere gevalletjes van verkiezingsfraude zullen opleveren, staat nu al vast (blanco stembiljetten, aantoonbaar openen van envelop in Servie en beinvloeding op alle fronten in Roemenie.

Of door de gevallen aan te kaarten van groter en kleiner machtsmisbruik van de toch al zo comfortabel zittende partij. Zoals de gewapende “orde-bewakers” die de Fidesz-graffitispuiters te hulp kwamen toen Jobbik-activisten ‘s nachts besloten hun eigen plakaten te gaan beschermen tegen vandalisme. Of de vraag aan de ambassades om negatief informatiemateriaal over vluchtelingen en minderheden – stel dat Rutte een email stuurt naar de ambassades van Nederland met het verzoek om alle positieve berichten over tennis terug te sturen, zodat er thuis beter verkiezingscampagne kan worden gevoerd met behulp van populaire sportevenementen (wat Orbán doet is nog wat kwalijker, want het gaat hier om uitgesproken negatieve campagne met dubbel-gefilterde nare berichten). Of de opgedoken gevallen van onbekende Oekrainers die als bewoners in grensdorpen geregistreerd staan – soms tientallen op een adres maar zonder medeweten van de oorspronkelijke bewoners zelf, wel uitgevoerd met actieve medewerking van burgemeesters en instanties en hoogstwaarschijnlijk in ruil voor een stem.

Evenzovele filters waarin duizenden stemmen zullen blijven hangen. Kövér László zegt bang te zijn voor verkiezingsfraude van de oppositie.

Het opjennen van de massa door deze murw te beuken lijkt uitzonderlijk goed gelukt, deze keer. Het wordt nog maar een heel klein beetje spannend, morgen. Wat is dat toch dat al die haatdragende mensen – aan beide kanten – zich zo laten gaan? Moord en brand schreeuwen als iemand bij de verkeerde gelegenheid durft te opperen dat Putyin misschien niet onze beste vriend zou moeten zijn. Maar ook als Orbán een kleuterschool bezoekt. Juist die wederzijdse afgunst zorgt ervoor dat Hongarije vastgeklonken blijft in het patroon van deelsuccessen en misgunningen, steeds weer opnieuw. Geen vertrouwen, geen geduld, geen bruggen. Geen gezamenlijke groep, vooral, die steunt en weerbaar maakt.

En zo branden morgenavond in allerlei dorpjes en stadjes op Orbán’s treintafel gezellig en minder gezellig de lampjes en puffen (onzichtbaar op dit schaalniveau) de activisten van beiderlei kunnen van huis tot huis met de beste bedoelingen. Om ergens bij te horen. Duizenden figuranten blijven zo, denken ze, onderdeel van iets groters.

Als er maar iets is.

 

 

 

Viktor Orbán: volgende genie van de Karpaten?

ongersman.nlIn de aanloop naar de Hongaarse verkiezingen, over een paar dagen, kunnen er nog zo veel belangrijke bijzaken spelen, uiteindelijk kunnen we niet om hem heen: Viktor Orbán.

Het profiel van deze geniale machtsmaniak kan inmiddels worden geboekstaafd als ideologisch flinterdun en moreel spiegelverkeerd. Maar wie kan ons dit beter vertellen, dan Kim Lane Scheppele?

Scheppele is op wetenschappelijk onderbouwde kruistocht gegaan in de overtuiging dat Orbán met Fidesz bezig is met het politiek wurgen en systematisch afbreken van democratisch Hongarije. En haar lezingen staan stijf van de misselijkmakende feiten.

Als expert op het gebied van rechtssystemen en constituties was Scheppele van nabij betrokken bij het herformuleren van cruciale Hongaarse wetsregels in de transitie-periode van de jaren negentig. De opkomst en machtsovername van Fidesz werd door haar met groeiende argwaan gevolgd, waarna ze haar primaire kennis gebruikte om aan de bel te gaan hangen en duidelijk te maken dat hier toch echt sprake is van een ondermijning van de democratische rechtsorde. Sindsdien is ze – niet verwonderlijk –  een niet graag geziene gast meer, een exponent van de verfoeide CEU-kringen en werd ze – naar eigen zeggen – als ze op het vliegveld van Boedapest aankomt, opgewacht door vijf zwijgende politieagenten. Vandaar dat ze sindsdien in Hongarije weinig aandacht probeert te trekken, hoewel haar verhaal steeds actueler wordt.

Scheppele over illiberalisme:

We don’t want anything to slow down the will of the people into the law, uhm, the will of the dictator into the will of the people into the law.

Er is geen ruimte voor twijfel over de waarachtige motivatie van Orbán. De illiberale nieuwe staat die hij voorstaat, is een anocracy, een mix van een democratie en een autocratisch bestuurd land, waarbij als eerste de liberale rechtsbeginselen – check and balances: beschermende burgerrechten, controle door pers en volksvertegenwoordiging, onafhankelijke rechtsspraak – weggemoffeld werden en worden.

ongersman.nl
Screenshot uit presentatie van Kim Jane Scheppele (youtube)

Of Orbán ooit ideoloog was, lijkt door haar te worden betwijfeld. Zijn meedogenloosheid en zijn rechtenstudie – gezamenlijk resulterend in zijn capaciteit om de werkelijkheid via dictatoriaal leiderschap en geduldig papier naar zijn hand te zetten – lijken belangrijker dan zijn libertijnse beginselen, die hij ooit schijnbaar wel bezat. En mogelijk nog steeds aanhangt maar dan wel alleen ten overstaan van zichzelf. Vandaar dat je Orbán nooit zult mogen zien als een marionet van Putyin of wie dan ook maar altijd als speler met zijn eigen taktiek, spelend op meerdere borden.

Puntje van aandacht is verder – en daar gaat het hier natuurlijk om – dat de verkiezingen van aanstaande zondag niets te betekenen hebben (hoewel het Ongersman verbaast dat Scheppele als politicus Gyurcsány Ferenc wel serieus lijkt te nemen en LMP stukken minder). Niet verwonderlijke dus, dat met de nieuwe inzichten het steeds schokkender wordt hoe geraffineerd elke zet vooruit gedacht werd en nog wordt en hoe het mogelijk is dat nog steeds een groot deel van de Hongaren zich geheel vrijwillig richting autocratische afgrond laat leiden. Achter een vlag aan – de grondwet – die niets meer voorstelt dan een 21e eeuwse coup van advocaten.

Om het af te leren, hierbij nog een soortgelijke presentatie en bijbehorende discussie in Amsterdam in De Balie, vorig jaar januari maar nog steeds actueel:

(Video begint interessant te worden vanaf 12:34 bij het praatje van Scheppele. Zie ook de discussie-elementen (of dan met name Scheppele’s verhalen) erna: rond 53:00 min over de motivatie van Orbán; rond 1:05:00 voor uitleg over de “legal overhaul” van de Hongaarse constitutie en hoe subtiel dit werd doorgevoerd; 1:20:00 over hoop voor de toekomst; 1:35:00 over desinteresse en weerstand om politiek te blijven bedrijven.)

 

Verkiezingen 2018: Onder de loep – Ferenc Gyurcsány (DK)

ongersmanDe figuur Gyurcsány Ferenc houdt de gemoederen in politiek Hongarije al langer bezig dan goed voor hem kan zijn. We zien in allerlei uitlatingen langskomen dat zowel de LMP als de Jobbik de grootste weerstand voelen bij samenwerking (in wat voor vorm dan ook) met hem en zijn DK-partij, -in feite nog veel meer dan met de aloude MSZP. Wat zit daar toch achter? Tijd voor een kleine special.

Directe aanleiding voor deze post was dit artikel in de Magyar Nemzet. Strekking hier is dat Gy. F. een standbeeld verdient. Tenminste, ooit zal volgens de schrijver het establishment (wie dat precies is of zijn, moet nog blijken) er haast zeker wel eentje voor hem oprichten.

Ferenc Gyurcsány heeft al een lange staat van dienst. Hij was ministerpresident van twee – of eigenlijk twee halve – regeringen. Van 2004 toen hij halverwege de cyclus van Péter Medgyessy de MSZP-SZDSZ regering overnam en vervolgens van 2006 (in de herfst van dat jaar braken de rellen uit) tot halverwege de termijn in 2009 toen uiteindelijk een motie van wantrouwen hem de das om deed en Bajnai Gordon namens de regerende MSZP / SZDSZ de cyclus afmaakte. Im 2011 begon Gyurcsány zijn eigen partij, DK, waarmee hij er altijd wel in slaagde om in ieder geval zichzelf in het parlement te krijgen.

Hierboven, in een tijd toen een sinaasappel nog een sinaasappel was (1989), noemde Viktor Orbán Gyurcsány nog (of al?) de enige politieke concurrent die iets te betekenen had. Wat een compliment van Orbán betekenen moet en wat voor soort band dat zou scheppen gaat ongersman natuurlijk ver boven de pet. Genoeg is het te noteren dat het met zo’n lange gemeenschappelijke geschiedenis nooit echt pluis kan zijn tussen die twee. Denk aan Kain en Abel, of Puma en Adidas.

Maar wat maakt Gyurcsány nu zo’n succesvol politicus (wat succesvol precies is, moet nog blijken)? Ten eerste is Gyurcsány erg goed met oude dametjes. Hij is de ongekroonde koning der schoonzonen. Mensen die niet beter kijken en luisteren, vallen voor zijn danspasjes en zijn honingzoete toespraken. Hoewel het, opnieuw volgens MNO, al vanaf 2002 de verdienste van Gyurcsány was om de MSZP, bij gebrek aan externe tegenkrachten, van binnenuit aan diggelen te slaan (waarin hij uiteindelijk met de Öszödi-klap-op-de-toespraak-vuurpijl grandioos is geslaagd).

Je zou hem bijna tragikomisch gaan vinden – als hij niet zo glad was als een rat en vrijwel net zo vasthoudend. Als zakenman niet minder dan als politicus. Als ex-leider van de KISZ, zat hij zo dicht bij de privatisering van het nationaal vermogen dat zijn bedje gespreid was. Waarom gaat hij dan niet gewoon golfen?

Hoge bomen vangen veel wind. Zo kwam hij onder vuur te liggen in de nasleep van de onderzoeken naar het management van de MAL Zrt, een belangrijke aluminiumfabrikant en verantwoordelijk voor de “Vörösiszap” -rode-moddercatastrofe met het opvangbekken in de Bakony, in 2010. Verklaringen van de eigenaren van MAL leidden tot verhalen over de enorme winsten die Gyurcsány gemaakt zou hebben met zijn transacties in vergelijkbare fabrieken.

Een ander geruchtmakende zaak speelde rond het Velence-meer en de zogenaamde percelenuitruil (zie het kaartje en je snapt het meteen: de staat had grond nodig voor de aanleg van de M4 ergens op de poesta en Gyurcsány en bepaalde vriendjes hadden hun zinnen gezet op de lap staatsgrond in Sukoró aan het Velence-meer om daar een hotel en casino te plaatsen. Of dat niet even tegen elkaar kon worden weggestreept?) In 2009 werd dit plan door Bajnai Gordon en later onder de tweede regering Orbán helemaal stopgezet maar het duurde nog vrij lang voordat er mensen in de gevangenis terechtkwamen. Maar niet Gyurcsány zelf – ook al zijn, naar eigen zeggen en met een pathos dat weer doet denken aan de Öszödi speech – die mensen in zijn plaats de gevangenis in gegaan. Omdat ze geen valse getuigenis hebben afgelegd (tegen Gyurcsány). Gyurcsány blijft verder vinden dat zijn regering toendertijd juist heeft gehandeld.

Het lijken een beetje oude koeien – zeker in dit internet tijdperk is er vrijwel niets meer te vinden hierover – maar misschien wel juist daarom: hoe kan het dat deze man, die zo makkelijk met financiele of strafrechtelijke middelen helemaal uitgegumd zou kunnen worden (om over politieke middelen maar niet te beginnen), die zo intens gehaat en veracht wordt door een groot deel van de Hongaren, dat die man nog steeds op kan treden als ‘uitdager’ van het regime van Orbán?

Zelfs al mocht hij geen te bewijzen dubbele, door Fidesz ingelepelde agenda hebben, dan nog valt het moeilijk te ontkennen dat er iets heel vreemds met hem aan de hand moet zijn. Nu is zijn nieuwste wapenfeit dat hij de zoveelste haatcampagne (volgens index.hu) begonnen is, ditmaal tegen de buitengrenzelijke Hongaren die stemrecht hebben en massaal op Fidesz zullen gaan stemmen. Met een verslag ter plaatse van het caliber ‘Lázár János in Wenen’, zo is te zien op Facebook.

Natuurlijk is hij niet de enige met problemen in deze voor de oppositie verwarrende tijden. De Jobbik laat bijvoorbeeld doorschemeren dat Hódmezővásárhely hoogstwaarschijnlijk een one-night-stand was. In die zin dat Jobbik niet blij is dat de kersverse burgemeester van Hódmezővásárhely nu te pas en te onpas – ook in Veszprém – op camgagne is om de zaak van de (linkse) coalitie te bespoedigen. Jobbik wil in Veszprém namelijk zelf aan de bak. Dus die burgermeester kan – in ietwat bedektere termen, dan – beter oprotten naar huis.

Maar de Jobbik heeft altijd al gezegd dat ze voorzichtig zijn en geen innige samenwerking aan zullen gaan. Gyurcsány daarentegen, zwabbert als een dronken torretje door medialandschap en infecteert zijn en andere zwevende kiezers zonder dat hij zich weet te gedragen.

En dat in de wetenschap dat de historische pendant van “verdeel en heers”, nog steeds is: “één voor één, alles voor niets”.

Hongaarse verkiezingen 2018: five minutes of fame

Vooralsnog worden in de rechtstaat Hongarije de democratische beginselen gewaarborgd door, onder één of twee andere, de wettelijk geregelde, vierjaarlijkse 5 minuten nationale aandacht die de staatstelevisie verplicht is aan alle verkiesbare politieke partijen te besteden.

De partijen die hun paar minuten al hebben kregen, hebben die vooral besteed aan het geven van kritiek op de topzware bias van de staatstelevisie. Duidelijk werd dat ze of nog nooit, of voor het laatst twee jaar geleden (Jobbik) of vier jaar geleden (Együtt) in de studio’s te vinden zijn geweest. Tenslotte hebben ze ook kostbare tijd besteed om die mensen in het land aan te spreken, die verstopt gaan achter de Fidesz fake-nieuws fabrieken.

Együtt (Juhász Péter)

Momentum

Jobbik

De klucht die politiek Hongarije heet, kan echter niet beter en serieuzer worden neergezet dan middels de bijdrage van de Kétfarkú kutyápárt (ook zonder vertaling wel duidelijk).

Hajra!

 

Hungarikum 15 maart: Gyúri bácsi (Soros) + ENSZ (UN) go home!

ongersman.nl Behalve het één en ander aan vuurwerk van Orbán is de oogst op 15 maart tamelijk karig: de campagne lag al enige dagen wat op zijn gat en grote verrassingen bracht de nationale feestdag ook al niet. Er gebeurt feitelijk zo verdacht weinig, dat ongersman niet anders kan dan concluderen dat de lucht inmiddels meer dan zwanger is (en niet alleen van sneeuw). Maar van wie dan wel en wanneer breken de vliezen?

Natuurlijk was er de afgelopen tijd wel het één en ander langsgekomen waaruit blijkt dat Fidesz zich een beetje bezorgd maakt – maar bezorgd zijn, dat is nog niet hetzelfde als ongerust:

1) Hoge opkomst: In het algemeen geldt dat (potentiele) conflicten kort worden gehouden, de discipline strak, er niet meer overbodig wordt geprovoceerd en Fidesz functionarissen zelden of nooit aan debatten meedoen.

2) Rechts te worden ingehaald: Zie de (bijna helaas) door youtube verwijderde pogingen van salonracist Lázár János in Wenen, die daar met gevaar voor eigen leven een report wist te maken over de no-go zones in de door migranten overspoelde zusterstad.

3) Corruptie: Het OLAF-onderzoek naar ELIOS speelt nog steeds en wat er naar buiten komt voorspelt op de lange termijn niet veel goeds; Kosa János – ex burgemeester van Debrecen – raakt verwikkeld in een dermate bizar financieel drama, dat zelfs de oppositie moeite heeft zich hier een adequate (vernietigende) voorstelling van te maken.

Gevolgen: Ook in dit soort geval wordt er wat voorzichtiger gemanoevreerd dan anders, Kósa heeft niet in Debrecen gesproken op 15 maart en vanwege de vooralsnog strikt geregelde orkestratie van programma’s en nieuwsvoorziening krijgt de commotie en ophef over corruptiezaken dan ook nauwelijks mogelijkheden om Fidesz schade te berokkenen.

4) Al te innige vormen van samenwerking. Dat blijft een heikel punt – ook voor hen die de regering wensen te wisselen. Die samenwerking ontbreekt vooral, hoewel vandaag – 15 maart – DK-leider Gyúrcsány en op zijn manier eigenlijk ook Vóna Gábor van de Jobbik wel weer hebben opgeroepen tot het vormen van één blok.

Dat intussen de MSZP – met Karácsony Gergély van PM aan het (gezamenlijke) roer, een alliantie heeft met DK mag geen schokkend nieuws heten. Zij hebben de 106 districten verdeeld in 46 en 60 districten waar één van beide terugtreedt om de ander meer kans te geven.

Saillante details volgens 444.hu: top MSZP’ers hebben meteen na Hódmezővásárhely al sms’jes van Fidesz-functionarissen ontvangen, met daarin het uitdrukkelijke dreigement geen samenwerking met Jobbik aan te gaan. Dus dat is waar ze echt bang voor zijn op het Fidesz hoofdkwartier. Want voor Fidesz is het meedoen van MSZP als zondebok van levensbelang – u weet wel: vrijwel alle kritiek op bijvoorbeeld de toestanden in ziekenhuizen, scholen en dergelijke wordt nog steeds afgedaan door te stellen dat de MSZP-regeringen het onderwijs en de zorg om zeep hebben geholpen. De vorige voorzitter van de MSZP, Botka László uit Szeged, was veel te vrijpostig en oprecht van plan om in het geweer te komen tegen Fidesz en ook tegen Gyurcsány en de oude klieken. Hij werd dan ook  weggewerkt door de minikoninkjes die Fidesz erop na houdt binnen de MSZP. Door de afhankelijkheid van deze MSZP’ers is het hele blok makkelijk te manipuleren, oa. met geld, gunsten en door te dreigen met strafvervolging als ze zich niet netjes houden aan de afspraken. Ferenc Gyurcsány, ocharme, wordt zelfs uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te doen, want die kan zo fijn worden gedemoniseerd.

Zo blijft samenwerking voor de partijen in de wijdere kring – LMP, Momentum, Jobbik – in essentie een moeilijk punt, want alle kanten manipuleren en worden gemanipuleerd. Te vroeg of te laat komen met bepaalde stappen kan tactisch verkeerd uitpakken en dan gaat het niet om de overwinning van het gezond verstand maar om een bloedlink spelletje blufpoker waarbij het op orde hebben van je strategie het verschil zal maken tussen slagen en een parlementszetel en/of regeren, of falen en mogelijk de gevangenis.

Gelukkig kon Orbán het niet nalaten om in zijn toespraak de tegenstellingen uiteindelijk toch weer op de spits te drijven, door, onder andere, iedereen die geen Fidesz is, een agent van Soros te noemen. Met daarbij het dreigement dat Fidesz na de verkiezingen genoegdoening zal zoeken, – tegenmaatregelen dus, die we ergens tussen compensatie en wraak dienen te plaatsen:

“Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is fogunk venni a választások után!”

Wat een leider!

ongersman.nl
Kétfarkú kutyapárt Vredesmars

 

 

Verkiezingen HU 2018: nu weer even mooi weer spelen

ongersman
bron: dreamstime.com

Zoals te verwachten viel, gaat het leven na Hódmezővásárhely  niet alleen door maar wordt het er ook nog eens alles behalve saaier op. Zo lijkt er in de Fidesz campagne-machine een draai te zijn gemaakt naar een fijne, bijna constructieve dialoog.

Na Hódmezővásárhely afgelopen weekend werd het ijs gebroken door Bajer Zsolt, die op klassieke wijze opriep tot een nieuwe “Bekemenet” (vredesmars). Hij wilde er nog hard tegenin gaan om de hoop van de oppositie te breken. En wat ligt er dan meer voor de hand dan een vredesmars te houden? Die handschoen werd door de Kétfarkú kutyapárt dan ook meteen opgenomen. Ook zij organiseren op 15 maart een vredesmars, onder het motto: Hongarije, het land van de dubbele vredesmars.

Mooi. Wat er daarna gebeurde, was dat links en rechts begon op te vallen dat er in de communicatie van Fidesz-politici iets van een ‘smiley’ stemming begon door te breken. Terwijl op de avond van de verkiezingen op de Magyar Hírlap de lichaamsvloeistoffen op gebruikelijke wijze nog rijkelijk over Soros en de migranten vloeiden, blijkt er ineens sprake van een officiele oekaze dat Soros een no-go zone zou zijn geworden.

Weg met negativisme! Positivisme is de weg, het woord, de daad!

Aan de andere kant lieten de positieve reacties dan ook niet lang op zich wachten. In Kispest, één van de weinige districten in Budapest waar oppositie de dienst uitmaakt, zullen de reuzeplakaten van de overheid worden ingeperkt. Dit mede in navolging van de twee Echte ‘Fidesz-steden’, Győr en Hatvan, die in januari besloten om campagneplakaten (van alle partijen) op zekere plaatsen te verbieden. In het geval van Győr, gewoon omdat het kon. In het geval van Hatvan met een beroep op milieuvervuiling. In het geval van Kispest met een beroep op het tegengaan van ‘ophitsing’.

Mooi. Alle negativiteit overboord, dan maar. Nou maar hopen dat er flink wat met het badwater meeverdwijnt. Of dreigen we te vroeg te juichen?

Boze tongen zeggen dat de taktiekwijziging zou betekenen dat Fidesz, lerend van Hódmezővásárhely, precies doet wat ze nu te doen staat: de gemoederen sussen, de opwinding bedaren en bovenal: de opkomst minimaliseren.

Want negativiteit leek tot nog toe vooral wind in de zeilen te zijn maar op gegeven moment kan het volk schijnbaar toch nog overstag.

Of zijn we nou weer te negatief … ?