Tag Archives: Vluchteling

Plofkipklub neemt Hongarije op de korrel

Grote TrapDe maat is vol, als het aan de ‘plofkipklub’ ligt. Het informele samenwerkingsverband van de allergroenste fracties in het Europese Parlement wil dat Hongarije zo snel mogelijk door de Commissie op de rode loper wordt geroepen.

Hoewel ze het over de exacte strekking van hun initiatief nog niet helemaal eens zijn, zeggen de  betrokken partijen in een korte gezamenlijke verklaring dat ze ‘een diepe verontwaardiging delen als we aan het hek denken dat Hongarije deze zomer aan de zuidgrens van het land heeft neergezet’.

De gewraakte afscheiding is inmiddels ellenlang en veel te hoog. Hongarije (en de EU) wordt erdoor van de Balkan gescheiden, wat volgens de Hongaarse regering het meest treffende antwoord is op de grote aantallen vluchtelingen die door Europa trekken.

In Brussel wordt daar anders over gedacht. Dirk Stapaf (Regenboogfractie) wijst erop dat het hek – met vlijmscherpe mesjes erin verwerkt – groot en onherstelbaar gevaar oplevert voor de vluchtelingen.

“Ze lopen enorme risico’s, dat moge duidelijk zijn. Het gaat hier om vluchtelingen die in hun eigen land vaak al onderdrukt werden. Nu kunnen ze eindelijk hun vleugels uitslaan en dan lopen ze toch nog het gevaar hun edele delen te bezeren.”

Mien Zullewes (Ark Verbond) noemt de ecologische obstructie als grootste struikelblok. Zich beroepend op studies van de Open Volksuniversiteit van Oranje illustreert ze haar bezwaren als volgt.

“Fabelachtig mooie dieren als de jakhals en de grondeekhoorn waren net bezig Europa te ontdekken, iets wat ze nu wel kunnen vergeten. Nou ja, de grondeekhoorn heeft nog een kansje maar de jakhals krijgt het natuurlijk reuze moeilijk met zo’n hek. Er stonden al pilotprojecten op de rol waarin jakhalzen leren hoe ze de tunnels van de grondeekhoorns moeten gebruiken maar erg hoopgevend is het nog niet. In de eerste plaats de maat, he? Daarnaast hebben de dieren niet bepaald een vriendschappelijke relatie! Ook daar wordt al aan gewerkt maar dat is duidelijk een zaak van wat langere adem. Wat wil je ook na 40 jaar socialisme?”

Oudgediende Frits van de Blauwe Aarde kan zich alleen maar bij zijn collega’s aansluiten.

“Kijk, vroeger wilden we alles klein houden. Nu zien we meer en meer de verbanden tussen dingen die we zonder internet nooit hadden geweten, laat staan begrepen. Het dambord, bijvoorbeeld. Dat gaat weer naar het zuiden toe. Komt het misschien ook wel vandaan, weet jij veel? Maar dan stuit je bijna onmiddelijk op zwart-wit denken – haha, sorry maar visualiseren is mijn grote kracht, zegt mijn digitale verandermanager. Mensen vergeten dat het hier niet gaat om gaas maar om van die enge scheermesjes. Kan zo’n dambordje daar wel doorheen zonder te worden gekortgewiekt, dat zou ik willen weten!”

Voorzitter Pien Bontekoe van Blok Biokip, tenslotte, heeft niet gereageerd op de actie. Ze zal binnenkort worden geroyeerd, nu niet lang geleden bekend werd dat haar achterban in Hongarije in korte tijd helemaal is verdwenen. Waarnemend voorzitter Vossen – zelf op studiereis naar het gebied – gaf in een schriftelijke verklaring aan de problemen te wijten aan onregelmatigheden en ongeregeldheden tijdens de vrije uitloop.

Wat de fracties precies met hun initiatief beogen is onduidelijk. Ongevraagd legde mevrouw Zullewes haar motieven alvast op de behandelingstafel. “Dat we blijven praten, he? Dat heb ik altijd het liefste: blijven praten! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen!”

De heer Stapaf sloot zich daar in zekere zin bij aan toen hij aangaf dat “contacten leggen en onderhouden” altijd de kern heeft gevormd van het beleid dat hij met de regenboogfractie wil uitstralen. “Mijn stille hoop is dat Hongarije en mijn andere nieuwe lidstaten langzaam groeien in het besef dat Europa een hele oude traditie heeft op dit punt. Ze zijn daar vaak nog niet zo ver. Als eenmansfractie ben je altijd op zoek naar congruente vormen van bestuur en controle. Gaat dat niet vanzelf, dan mag je hier en daar best een beetje dwang toepassen. Tenminste, dat vind ik wel fijn, … eh, fijn, eh … werken! Ja! In Brussel leer je snel genoeg dat je gaatjes moet zoeken waar die geboden worden. En als ze later besluiten de rollen eens helemaal om te gooien, dan kan dat ook best. Maar ik wil wel graag aan het roer blijven. Ik bedoel, als je al zo lang in Brussel zit, dan heb je natuurlijk wel wat in de melk te brokkelen. Van verrassingen houd ik niet zo. Tenminste, niet voordat je elkaar wat beter hebt leren kennen. U ziet wel dat ik het er warm van begin te krijgen!”

Voor Frits staan er tenslotte ook belangrijke dingen op het spel. Zo hoopt hij dat Hongarije uit de Euro-zone verdwijnt. “Ik heb nog een pot met oude drachmes, gevonden in de schuur. Natuurlijk hoop je als Nederlander dat je er zelf ook beter van wordt. Ik bedoel, daarom zitten we toch ook in Brussel, nietwaar? Dit is de 21ste eeuw, man! Toch?”